Svaz BIO vinařů: BIO prokazatelně snižuje globální oteplování

V dnešní snídani s Novou, Jan Cibulka, tajemník svazu BIO vinařů popsal hlavní výhody BIO principů. Ty se dle něj skládají ze dvou hlavních přínosů: pro zdraví, a pro přírodu.

Jako hlavní bonus pro zdraví, označil Cibulka absenci konvenčních postřiků a hnojiv. Citoval WHO, která Glyfosáty označuje za "pravděpodobně rakovinotvorné". Dále Zmiňoval studie, které poukazují na zvýšený výskyt autismu u dětí narozených matkám, které po dobu těhotenství žily do 2 km od konvenčně stříkaných polí.

Nákup BIO potravin byl v televizním pořadu označen jako "nejjednodušší způsob, jak může každý jednotlivec zmírnit globálního oteplování." Dle studií BIO plochy zachycují o 44 % více CO2 než konvenční plochy. Jako další výhody BIO byla vypíchnuta schopnost zadržovat vodu v krajině a ochrana biodiverzity.

Kontakt:

1tajemnik@svazbiovinaru.cz

Klíčová slova ČR-víno-zdraví-potraviny-ekologie-zemědělství-Portz Insel

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Zdravotnictví
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.