Poslední možnost přihlásit se do druhého ročníku ESG Ratingu

Jaké podniky berou udržitelnost vážně a jak má vlastně udržitelné podnikání vypadat, i to tom bude opět veřejnost informovat ESG Rating – žebříček udržitelných firem dle kritérií ESG, do kterého se před rokem zapojilo 87 firem s 22% podílem na HDP České republiky v roce 2021. Společně s Asociací společenské odpovědnosti žebříček připravuje uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Přihlašování končí 11. června. Výsledky budou na začátku listopadu.

Vykazování o tom, jaké konkrétní dopady má činnost na životní prostředí a společnost včetně veškerých stakeholderů, se od začátku roku 2025 přímo týká více než 2 tisíců velkých českých firem, menší podniky obchodované na burze to čeká od roku 2027. Na rozdíl od obecných formulací, které uvádějí nyní, by je nově měly dokázat konkrétně vyčíslit. Zhodnotí to druhý ročník ESG Ratingu, výsledkem bude přehled deseti velkých a deseti malých a středních firem, které jsou v ESG opravdu dobré. Nově se letos mohou ESG Ratingu účastnit i sociální podniky.

"Cílem ESG Ratingu je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií, ukázat jim, že se udržitelnost ekonomicky vyplatí a představit české veřejnosti příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují," vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Výzkumníci pod vedením odborníka na podnikové strategie Fakulty podnikohospodářské a akademického vedoucího programu CEMS z FPH VŠE Ladislava Tylla v ESG Ratingu hodnotí hlavně to, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak jsou je schopné komunikovat. "Stejně jako loni ESG Rating nehodnotí, která firma je nejzelenější či nejšetrnější k lidskému společenství. ESG Rating sleduje, nakolik daná firma poctivě a transparentně informuje o svých dopadech na ESG faktory a nakolik o zlepšení svého ESG usiluje," vysvětluje Tyll a dodává, že greenwashing body nedostane.

V rámci oblasti životního prostředí (E) se například v loni hodnotilo, jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. V kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup firmy k diverzitě mezi zaměstnanci, jejich právům a podpoře komunit uvnitř i vně firmy. U správy a řízení společnosti (G) se průzkum zaměřil hlavně na transparentní byznys model, vlastnickou strukturu či monitoring rizik spojených s ESG.

"Ve Visa usilujeme o využívání našich produktů, služeb, odborných znalostí a partnerství k minimalizaci ekologické stopy veškerých našich činností. Snažíme se inspirovat zákazníky i partnery a posilovat udržitelný obchod a podporovat globální přechod na nízkouhlíkové hospodářství," říká Petr Polák, Country manager Visa pro Českou republiku. "Visa nadále rozšiřuje své iniciativy a stává se klimaticky pozitivní společností tím, že podporuje celosvětové hnutí za udržitelnější obchod a spotřebu. I proto jsme se stali partnerem ESG Ratingu," dodává. Společnost Visa je generálním partnerem druhého ročníku ESG Ratingu.

Pro byznysový svět je každoroční zhodnocení ESG nejpoctivějších firem motivací k tomu, aby svou udržitelnou politiku zlepšovaly a postupně se tak připravily na více či méně vzdálené povinné ESG reportování. Všechny firmy, které se Ratingu zúčastní, získají hodnocení toho, jak si stojí i ve srovnání s konkurenčními podniky v rámci daného odvětví.

Klíčová slova ČR-hospodářství-ekologie-trh-firmy-Asociace společenské odpovědnosti

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.