Seyfor má za sebou úspěšný první ročník akce TechTrends

Tomáš Kubica, Zuzana Matoušková, Seyfor

Tomáš Kubica, Zuzana Matoušková, Seyfor

Michal Marušan, Microsoft, moderátor Petr Schwank Petr Franc, Seyfor

Společnost Seyfor uspořádala premiérový ročník akce Seyfor TechTrends, jejíž hlavními tématy byly digitalizace, automatizace a strategie pro digitální transformaci. Přednášky o těchto tématech vedli odborníci na informační technologie ze Seyforu, Microsoftu a jiných společností.

Seyfor TechTrends 2023 spojil ve čtvrtek 25. května v sídle společnosti Microsoft profesionály ze světa IT, kteří pohovořili o nejnovějších trendech v oblasti digitalizace interních procesů a možnostech efektivnějšího řízení společností.

Přednáškami nabité odpoledne zahájil Petr Franc, Executive Director, Enterprise & Public společnosti Seyfor, který představil aktuální portfolio produktů a služeb a vyjádřil se i k významu digitální transformace.

"Digitální transformace podniků je v současnosti jedním z nejpalčivějších témat, která musí firmy řešit. Digitalizace procesů, automatizace, využívání umělé inteligence a další technologie přináší neuvěřitelné možnosti pro úspěšnější podnikání. V nejbližších letech budeme svědky celkem nových příležitostí spojených s těmito technologiemi. Na ulici doslova leží miliardy a bude na každém z nás sehnout se a této příležitosti využít. To bude samozřejmě možné pouze pokud dostaneme pod kontrolu i svá data."

Využití OpenAI ve firemním IT

Velká pozornost byla věnována i fenoménu ChatGPT a využití nástrojů OpenAI ve firemním IT. Michal Marušan, Cloud Solution Architect for Data & AI ze společnosti Microsoft zdůraznil, že používání mocných technologií jako OpenAI vyžaduje odpovědný přístup a kontrolu.

Marušan připomněl, že kromě ChatGPT jsou dnes k dispozici jak velké jazykové modely GPT 3.5 text davinci či GPT 4, tak i modely na přímou práci s daty formou programovacího jazyka, případně modely na práci s obrázky. Tyto modely podle Marušana přinášejí celou řadu výzev týkajících se kyberbezpečnosti, zneužití dat apod.

"Microsoft se ve všech svých službách řídí frameworkem a etickými principy pro privacy security a zodpovědnost za obsah. Tento model aplikujeme na vše s cílem kontrolovat použití silných technologií, jako jsou modely od OpenAI na Azure. Služby nejsou zpřístupněny všem – je potřeba vyplnit registrační formulář a proces schválení," řekl Marušan s tím, že modely OpenAI běžící na Azure poskytují ochranu soukromí a bezpečnosti podobně jako ostatní služby Azure.

Zdůraznil, že Microsoft neuchovává ani nepoužívá data pro trénování modelů a garantuje, že data nikdy neopustí rozhraní zákazníka.

Marušan identifikoval čtyři klíčové oblasti, jak zákazníci službu využívají:

● generování contentu, například vytváření zpráv a marketingových oznámení s důrazem na personalizaci

● sumarizace textových dokumentů a jejich zpřístupnění coby reportů

● práce s kódem, kde jazykové modely dokážou generovat kód, reálně mu porozumět a opravovat v něm chyby

● semantic search umožňující interakci s modelem na úrovni vlastních databází.

"Sumarizace a vytahování informací z dokumentů je jeden z nejsilnějších scénářů, který dnes vidíme pro automatizaci, zrychlování a zefektivňování v rámci zpracovávání informací ve firmách," prohlásil Marušan.

Přechod do cloudu

Na hlavním pódiu se následně spíkři věnovali aktuálním výzvám ve světě IT – přechodu do cloudu a s tím spojeným výzvám, jakými jsou například náklady či kybernetická bezpečnost. Té se věnoval odborník na kyberbezpečnost ze Seyforu Milan Ryšavý. Hovořil o potřebě nových přístupů k bezpečnosti v digitální éře a důležitosti prevence, detekce a reakčních schopností.

Nový přístup k bezpečnosti podle něj zahrnuje cloudovou identitu jako bezpečnostní perimetr, který reguluje přístupy uživatelů k aplikacím a datům. Zdůraznil, že je nevyhnutelné zabezpečit i všechna koncová zařízení a síť prostřednictvím segmentace. Připomenul ale, že bezpečnostní útoky tu jsou, stále budou a občas i uspějí. Kromě prevence je proto třeba posílit i detekční a reakční schopnosti.

Nastupující trendy v cloudu

Zazněly i informace k nastupujícím trendům v cloudu, mezi kterými nechyběla self-sovereign identita zvyšující bezpečnost a soukromí, šifrování dat pro jejich zpracování a použití, využití AI v asistentech nebo cloud native umožňující vývojářům lépe využívat výhody cloudových technologií a zajistit odolnost, škálovatelnost a efektivitu aplikací.

Marek Socha, Business Unit Director, Business Apps & Analytics ze Seyforu, poukázal na výhody data-driven přístupu, mezi které patří agilní přístup, schopnost škálovat a zvýšená spokojenost zaměstnanců.

Josef Matoušek, CIO společnosti Zentiva, představil příběh společnosti a popsal její spolupráci s Microsoftem při přechodu do cloudu. Uvedl, že díky Cloud Azure má dnes společnost pokryté všechny potřeby, zvýšila se její flexibilita, snížily se kybernetické hrozby, dokáže lépe sledovat náklady a průběžně optimalizovat, předchází zvyšování nákladů do hardwaru a snížila i svou uhlíkovou stopu.

Využití generativní AI

Šéfredaktor Inside Lukáš Erben (KPC Group, Gartner CZ/SK/RO representative) hovořil o tom, jak může v budoucnosti být nápomocná generativní AI. Připomenul, že mimo tvorbu obsahu dokáže i automatizovat a zpracovávat obří objem dat, což z dlouhodobého hlediska povede ke změně pracovního prostředí už v roce 2027. "Z AI se může stát váš nejlepší partner, nebo nejhorší bič," uvedl Erben s tím, že všechno bude jasnější již během nejbližších měsíců či let.

Zmínil též prognózu, podle které bude do roku 2025 až 87 % CIO v našem regionu do svých procesů implementovat umělou inteligenci a strojové učení, 78 % SASE a 73 % distribuovaný cloud. Společnost Gartner také předpokládá, že v roce 2023 půjdou největší investice (až 74 %) do kyberbezpečnosti; následují cloudové platformy (56 %) a Business Intelligence (56 %).

Informacemi nabité bloky byly doplněny o příběhy z praxe projektů Seyfor a nechyběly ani konkrétní ukázky využití nástrojů OpenAI v podnikovém IT.

O společnosti Seyfor

Seyfor se řadí k velkým evropským dodavatelům ICT řešení. Společnost má přes 1700 zaměstnanců v osmi zemích a celosvětově obsluhuje zákazníky ve 38 státech. Dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu. Je největším výrobcem účetních, ERP a mzdových a personálních systémů v České republice, v roce 2022 očekává konsolidované výnosy okolo 130 milionů eur. Společnost uskutečnila v posledních letech desítky významných akvizic IT firem v České i Slovenské republice a také na Balkáně. Ovládajícími vlastníky společnosti jsou slovenská private equity společnost Sandberg Capital a Martin Cígler. Firma byla založena v roce 1990 jako Cígler Software, v letech 2017–2022 působila pod značkou Solitea.

Kontakt pro média:

Havas PR Prague

Ondřej Bambas

ondrej.bambas@havaspr.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-počítače-AI-firmy-Seyfor-Havas PR

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.