Otevřený dopis ve věci čtení drag queen dětem

Vážená paní primátorko Vaňková, vážený pane hejtmane Grolichu,

obracíme se na vás jménem více než sta tisíce českých občanů, jenž si váží pestré české společnosti, kterou tvoří dvě pohlaví - muži a ženy - se svými nezaměnitelnými rolemi.

Jako advokační organizace sledujeme veřejné dění, které v různých směrech ovlivňuje rodinu, manželství a práva dětí. Neunikla nám tedy akce, kterou v Brně pořádá organizace Queer kód, v rámci Brno Pride Week 2023 ve spolupráci s městem Brnem zřizovanou Knihovnou Jiřího Mahena (KJM). Jde o Čtení pro (pra)rodiče a děti s Ivory Divine. Tato akce se ještě do minulého týdne jmenovala Čtení s drag queen pro nejmenší, měla se konat v dětském oddělení KJM a takto prezentovaná dostala od JMK štědrou dotační podporu.

Plně respektujeme vůli vedení města Brna a Jihomoravského kraje k speciální finanční podpoře nejrůznějších sexuálních a genderově se identifikujících menšin. Nicméně spolu s předním českým psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. a sexuologem a psychoterapeutem MUDr. Vladislavem Chválou, vedoucím Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, vyjadřujeme krajní znepokojení, že se ve veřejné instituci Kina Art, které nabízí i dětské programy, mají sexualizovat děti, za peníze daňových poplatníků.

Kdo je to vůbec drag queen? Drag queen je většinou muž, který svým oblečením a chováním karikuje ženu, a to pro zábavu nebo s uměleckým cílem. Nechápeme sice, proč finančně podporujete karikování žen, jejich objektifikaci a sexismus, to je vaše věc. Ale nebudeme jen nečinně mlčet, když takového člověka, co si vyžaduje nejmenší dětské publikum, hostíte ve veřejné instituci a plně tak podporujete sexualizaci předškolních dětí! A že jde o sexualizaci a ohrožení mravního vývoje dětí došlo i některým liberálním státům natolik, že od začátku tohoto roku vzniklo již 32 návrhů zákonů v USA, které zakazují, aby drag queens vystupovaly před nezletilými, a to pod přísnými tresty. Mezi nimi jsou například státy Arizona, Arkansas, Iowa, Idaho, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas a West Virginia. Ty všechny následují Floridu, kde tento zákaz již platí.

MUDr. Honzák se k vámi podporované akci minulý týden vyjádřil velmi ostře na svém blogu. Ano - když muž, převlečený za lehkou ženu, vyžaduje číst o nejrůznějším sexuálním chování předškolním dětem, je to nepřekročitelná hranice, za kterou nesmíme jít. Vy byste pane hejtmane na tuto akci vzal své děti? A Vy paní primátorko? Pozvali byste si takového člověka k dětem domů? Knihovna Jiřího Mahena se ve své veřejné výmluvě k této akci zaklínala genderovou a sexuální diverzitou, se kterou se děti mají přirozeně setkávat a orientovat se v ní. Jenže na této akci není, kromě bezbranné dětské křehkosti, přirozeného vůbec nic!

Plně se ztotožňujeme s tvrzením sexuologa MUDr. Chvály, který k této vámi podporované akci přímo vedení KJM napsal, že: "spíše nás zaskočilo, že je určena malým dětem, protože právě rodiny s dětmi jsou našimi klienty. To, čeho mají málo, jsou pevné hranice, a naopak nadbytek příliš rozdílných a nestabilních jevů. Víme také, že takto malé děti se učí především nápodobou. (...) Pochybujeme, že další stupňování nejistoty dokonce i v tom, kdo je máma a kdo táta, zlepší odolnost dětí. Tím, že je knihovna vstřícná i takovým akcím, dává jasně najevo, že je další rozvolňování společností vítáno. Určitě stojíme za zvyšováním tolerance k různosti ve společnosti. Tu však lze stavět jen na stabilních a zdravých jedincích, kteří vyrůstají ve stabilních a spolehlivých rodinných vztazích.”

Žádáme vás oba, abyste akci odebrali vaši podporu tím, že jí nedáte prostor v příspěvkových organizacích kraje a města a distancujete se od ní tím, že odejmete této konkrétní akci svou záštitu. Vyzvěte pořadatele akce, aby děti tento muž převlečený za ženu sexualizoval v soukromých prostorách, které si za tímto účelem pronajme. Konec konců - finanční (z našich daní zaplacenou) podporu od vás již na akci dostal.

Pokud tak nebude učiněno, budeme nuceni naše jihomoravské podporovatele (a vězte, že jich není málo) o vaší podpoře této akci informovat. Protože nečinností schvalujete veřejné zneužívání bezbrannosti malých dětí, dospělým mužem převlečeným za ženu, který má potřebu jim číst sexualizované “pohádky”. Vaše rozhodnutí mají dopad a s ním i své následky.

V úctě a s přáním moudrého rozhodování,

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, z.s.

Kontakt:

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu

e-mail: kancelar@alipro.cz

Klíčová slova ČR-menšiny-rodina-správa-LGBT-děti-Aliance pro rodinu

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.