Jedinečný barokní areál uniká zkáze. Láká na velkolepý program v rámci Noci kostelů.

Žibřidická noc kostelů odstartuje záchranu unikátního barokního areálu. Akce láká na bohatý kulturní program v čele s Petrem Bende, Markem Řeháčkem, pěveckým sborem Iuventus Gaudé! a dalšími.

Žibřidický kostel sv. Šimona a Judy stojí v místě původního dřevěného kostela, jehož existence je doložena k roku 1352. Počátkem 17. století proběhla raně barokní přestavba, která mu dala dnešní podobu. Od roku 1966 je kostel společně s farou chráněn jako kulturní památka, ale zkáze podléhá již od poválečného období. Havarijnímu stavu se obec Křižany-Žibřidice rozhodla zamezit a po dlouhých letech vyjednávání celý unikátní areál koupila. Právě na Noc kostelů 2.6.2023 se objekt otevře veřejnosti a nabídne bohatý program, který obec připravila ve spolupráci s kulturní památkou Stará škola Křižany.

„Obec začala o převodu farního areálu kostela sv. Šimona a Judy do svého majetku uvažovat v roce 2010. Kdysi byl tento areál středobodem místa, dnes je to ‚jen chátrající komplex‘, ale s úžasným geniem loci, který má potenciál být opět místem setkávání nejen místních. Navrácení společenského života do tohoto místa je možná důležitějším úkolem než samotná záchrana historických budov, která ale musí následovat a s životem areálu snad půjde ruku v ruce. Celá obec dnes stojí na startovní čáře, doufejme tedy, že letošní Noc kostelů bude symbolickým začátkem, znovuzrozením a navrácením tohoto krásného místa do života nás všech,“ říká k akci a záchraně starosta obce Václav Honsejk, který vyjednal prodej objektu do správy obce.

Záchranu fary a kostela se rozhodl podpořit svým vystoupením populární zpěvák Petr Bende. Návštěvníci se mohou těšit také na respektovaný pěvecký sbor Iuventus Gaude! či amatérský komorní orchestr AKS Liberec. Celý program odstartuje beseda vlastivědného badatele a spisovatele Marka Řeháčka. O bohaté občerstvení nebude nouze stejně jako o doprovodný program s uměleckým kovářem či sklářem a dalšími aktivitami. Vstupné na akci je dobrovolné a více informací najdete na facebookové události

Kontakt:

David Landštof

Spolek pro obnovu Staré školy Křižany

starskolakrizany@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-památky-církve-společnost-kultura-Spolek pro obnovu Staré školy Křižany

Oblast
Liberecký (li)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.