Společnost Trina Solar podporuje přechod Uzbekistánu na obnovitelné zdroje energie

Společnost Trina Solar, přední světový dodavatel fotovoltaických a inteligentních energetických řešení, podporuje přechod Uzbekistánu na obnovitelné zdroje energie.

Energetický plán uzbecké vlády na období let 2020-2030 stanovuje cíl zvýšení kapacity solární výroby energie o 5 GW.

Přestože je v Uzbekistánu ročně 330 slunečných dní, solární energie dnes tvoří méně než jedno procento energetické výroby. Údaje Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) však ukazují, že v oblasti výroby solární energie Uzbekistán zaznamenává významný růst. V roce 2020 byla kapacita solární výroby energie pouze 4 MW. Jak uvádí organizace IRENA, v roce 2021 to bylo 104 MW a v loňském roce pak 253 MW.

Velký nárůst v roce 2021 souvisí se zprovozněním 100 MW solární farmy Navoi v Uzbekistánu, která využívá trackery TrinaTracker Vanguard 2P.

Todd Li, prezident společnosti Trina Solar Asia Pacific, říká: "Aby mohl Uzbekistán uspokojit rostoucí energetické potřeby a zároveň snížit úroveň emisí skleníkových plynů, musí pokračovat v diverzifikaci výroby energií a využívat alternativní zdroje energií, jako je například solární energie."

Dále dodává: "Uzbekistán představuje relativně nevyužitý, ale jednoznačně rostoucí trh se solární energií. Věříme, že díky našim inovativním solárním modulům, trackerům a integrovaným řešením dokážeme zaplnit mezeru na zdejším trhu."

Kapacita výroby solární energie v Uzbekistánu je ve srovnání s jinými zeměmi stále nízká. Například sousední Kazachstán měl na konci roku 2022 pro výrobu solární energie kapacitu 2031 MW, uvádí organizace IRENA.

Ve své zprávě s názvem Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap (Politika solární energie v Uzbekistánu: Plán) organizace IRENA zdůraznila, že existují země s nižším počtem slunečných dní v roce, než má Uzbekistán, například Čína a Řecko, které přitom mají vyšší podíl solární energie na celkové spotřebě energie v zemi.

Důvodem tohoto nesouladu je podle zprávy skutečnost, že se Uzbekistán potýká s řadou překážek, které jeho ambicím v oblasti obnovitelných zdrojů energie brání. Za prvé jde o přílišnou závislost na zásobách fosilních paliv, kterými země disponuje. Zpráva uvádí, že do roku 2030 se počet obyvatel Uzbekistánu zvýší o 3 miliony na celkem 37 milionů , v důsledku čeho stoupne energetická poptávka. Při současném vývoji spotřeby může podle ní energetický deficit v zemi dosáhnout za méně než deset let 65 % celkové poptávky. Aby bylo možné rostoucí poptávku uspokojit, bude nutné zlepšit energetický systém a zvýšit výrobu o 70-75 %, dodává.

Aby Uzbekistán plně využil svého potenciálu výroby solární energie, musí rozvíjet solární projekty, které využívají možností střech a nevyužívané půdy. Společnost Trina Solar, přední světový dodavatel fotovoltaických a inteligentních energetických řešení, je schopna v Uzbekistánu uspokojit všechny segmenty trhu: rezidenční, komerční a průmyslové (C&I) i komunální.

Společnost Trina Solar nabízí pro různé solární projekty v Uzbekistánu fotovoltaické moduly typu N i typu P. Nová technologie modulů typu N dále zvyšuje výkon těchto modulů. Nový bifaciální modul Vertex N NEG21C.20 společnosti Trina Solar představuje modul s vysokým výkonem. Má maximální účinnost 22,4 % a výkon až 695 W, což zajišťuje nižší sdružené ceny energií (LCOE) a nižší náklady na vyváženost systému (BOS). Mezi moduly typu P společnosti Trina Solar patří například moduly Vertex DEG21C.20 a Vertex DEG20C.20. Vertex DEG21C.20 je bifaciální modul typu P s dvojitým sklem, který obsahuje solární články o velikosti 210 mm. Nabízí výkon až 665 W s účinností až 21,4 %. Vertex DEG20C.20 je bifaciální modul s dvojitým sklem, který nabízí maximální účinnost 21,4 % a maximální výkon 605 W. Zákazníci si mohou vybrat, který je pro jejich solární projekt nejlepší a umožňuje jejich co nejlepší optimalizaci.

Moduly typu N i typu P používají solární články 210 Technology o délce 210 mm, které mají větší výkon než solární články předchozí. Moduly využívají nejmodernějších technologií, jako jsou vícenásobné sběrnice pro lepší absorpci světla nebo nedestruktivní technologie řezání a zapouzdření s vysokou hustotou, to vše s cílem optimalizace účinnosti modulu.

Kromě solárních modulů je společnost Trina Solar také jediným výrobcem originálního vybavení (OEM), který vyrábí sledovací jednotky (trackery). Díky tomu nabízí integrované řešení modulu a trackeru od jediného zdroje.

Společnost Trina Solar rovněž uvádí na trh druhou generaci trackerů Vanguard 2P, které jsou modernizací předchozí verze s jedním motorem. V nové verzi každý z pohonů obsluhuje trojice motorů, čímž výrazně klesá počet mechanických částí, takže je tracker rychlejší a snáze se instaluje, přičemž současně klesají náklady na jeho údržbu po celou dobu životnosti.

Jednotka Vanguard 2P je navržena tak, aby odolávala náročným povětrnostním podmínkám, včetně klimatických podmínek v Uzbekistánu: od vysokých letních teplot až po teploty extrémně nízké. Kratší a širší formát sledovací jednotky 2P Vanguard společnosti TrinaTracker v kombinaci s patentovanými sférickými ložisky dále umožňují její provoz i na místech s nerovným terénem, tedy například právě na řadě míst v Uzbekistánu.

Nová generace Vanguard 2P byla rovněž podrobena rozsáhlým testům v aerodynamickém tunelu a má stejně nízký počet pilotů na jeden tracker, pouhých sedm, což přispívá ke snížení nákladů na vyváženost systému (BOS). Dodatečné funkce, jako například algoritmus "Super Track" nebo "Trina Smart Cloud", výkon sledovací jednotky dále zlepšují a maximalizují její výkon. Trackery jsou kompatibilní s bifaciálními moduly s velmi vysokým výkonem, což napomáhá dosažení vyššího energetického výkonu a lepší finanční návratnosti pro investory.

O společnosti Trina Solar

Společnost Trina Solar byla založena v roce 1997 a je předním světovým dodavatelem řešení pro fotovoltaickou a inteligentní výrobu energií. Společnost se zabývá výzkumem, výrobou a prodejem fotovoltaických produktů, vývojem fotovoltaických projektů, EPC a provozem a údržbou, vývojem a prodejem inteligentních mikrosítí a doplňkových systémů pro více zdrojů energie a provozem energetických cloudových platforem. V roce 2018 představila společnost Trina Solar svou značku Energy IoT, ve spolupráci s předními podniky a výzkumnými ústavy v Číně a po celém světě založila alianci Trina Energy IoT Industrial Development Alliance, a vybudovala průmyslové inovační centrum New Energy IoT. Společnost Trina Solar se těmito kroky zavázala ke spolupráci se svými partnery na budování energetického ekosystému internetu věcí a k rozvoji inovační platformy pro zkoumání nové energetiky internetu věcí. Tyto aktivity podporují její úsilí stát se lídrem v oblasti globální inteligentní energetiky. V červnu 2020 společnost Trina Solar vstoupila na šanghajské burze cenných papírů na trh STAR.

Další informace najdete na webových stránkách www.trinasolar.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977908/Image_Logo.jpg

KONTAKT: LIU Zhen, regionální marketingový manažer pro oblast Asie a Tichomoří, zhen.liu01@trinasolar.com

Klíčová slova Uzbekistán-energie-ekologie-Trina Solar

Oblast
země bývalého SSSR bez Pobaltí (sp)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.