Společnost CFIG Real Estate připravuje v Pardubicích nejvýznamnější urbanistický projekt za posledních 30 let

Bulvár Hradecká

Bulvár Hradecká

Bulvár Hradecká Bulvár Hradecká

CFIG Real Estate, patřící do skupiny CFIG, připravuje v Pardubicích jeden z nejvýznamnějších urbanistických projektů za několik desítek let. Projekt s názvem Bulvár Hradecká nabídne přes 30 tisíc m2 moderních obytných, kancelářských a obchodních ploch. Cílem projektu je urbanistické propojení centra města Pardubic s dalšími městskými čtvrtěmi Polabiny, Stavařov, Cihelna a kampusem Univerzity Pardubice.

Návrh Bulváru Hradecká je postaven na základech urbanistických přístupů moderních měst 21. století podporující šetrnost k životnímu prostředí, které hradeckou ulici změní v zelený městský bulvár.

Dle oslovených odborníků a zástupců z řad veřejnosti, kteří v místě žijí, současný stav hradecké ulice připomíná spíše dálniční přivaděč pro automobilovou dopravu než moderní třídu propojující centrum města s jeho širším okruhem. Díky své povaze nyní ulice Hradecká nepředstavuje pro občany prostor pro zdržování. Významný prvek je zde však zastoupen ve formě zelených ploch.

Skloubení moderní architektury a přírody, to jsou nejdůležitější atributy, které při tvorbě návrhu hrály hlavní roli a díky tomu je podpořena rozmanitá biodiverzita a přirozený pěší pohyb skrze území.

Proměna Hradecké ulice v městský bulvár nabídne občanům Pardubic moderní bydlení ve stovkách nových bytů, zdravotní, veterinární a zubní ordinace, kavárny a další služby občanské vybavenosti, které zde chybí. V neposlední řadě projekt nabídne nové pracovní příležitosti, které díky nabídce nových kancelářských prostor pro firmy vzniknou. Návrh zohledňuje také bezpečnost pohybu na vozovce, kdy vznikne přes 6 metrů široký chodník s oboustrannou cyklostezkou a novým pásem zeleně.

Zachována, a především rozšířena bude zeleň výsadbou několika desítek nových stromů a stovkami stromů ve třech pásech na samotné Hradecké ulici, s jejíž kompletní revitalizací se počítá. Projekt bude podpořen o ekoarchitekturu proti přehřívání měst, snížení emisí a hluku. V nezastavěné části území vznikne naučná stezka a přirozené stanoviště pro místní faunu.

Investor je rovněž připraven podílet se finančně na výstavbě amfiteátru pro stávající letní kino a konání veřejných akcí a po dohodě s městem také na vybudování nového parkovacího domu s kapacitou několika stovek aut pro rezidenty i studenty. Místem pro setkávání a pořádání akcí se také stane nové náměstí s fontánou věnované pardubickému rodákovi baronu Arturu Krausovi.

„V Pardubicích žiji celý svůj život, V Polabinách jsem se dokonce narodil, a troufnu si říct, že podobný projekt tu dlouhou dobu chyběl. Současná Hradecká ulice není reprezentativním spojením centra města s kampusem univerzity, Polabinami a dalšími městskými čtvrtěmi. Urbanistické pojetí Bulváru Hradecká nabízí mnoho pozitiv nejenom pro občany, ale i místní faunu, flóru a v neposlední řadě samozřejmě pro samotné město. Příjezd do centra dostane moderní tvář 21.století, budou vystaveny nové moderní byty a kanceláře, zelené plochy budou chráněny. rozvíjeny a povýšeny na novou úroveň.“ komentuje projekt zakladatel CFIG Martin Chovanec.

Bulvár Hradecká navrhl český urbanistický ateliér UNIT architekti v čele s mezinárodně uznávaným doc. Davidem Tichým.

Více informací na http://www.bulvarhradecka.cz

O společnosti

CFIG Real Estate se zabývá developerskou činností, přímým výkupem nemovitostí, jejich prodejem či následným pronájmem, vypořádáním majetkových práv a oddlužením. Společnost je členem skupiny CFIG, která se vyznačuje aktivitami v odvětví financování, realit a e-commerce. Dále se věnuje investicím do umění a budováním sbírky českého umění.

Kontakt pro média:

Ing. Daniel Strnad, CFIG

PR ředitel

e-mail: daniel.strnad@cfigse.com,

www.cfigse.com

www.cfigrealestate.cz

www.bulvarhradecka.cz

Klíčová slova

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.