Udržitelnost bude pro firmy dostupnější díky digitálním řešením

Společnost Impact Metrics představuje inovativní digitální řešení, které hlavně malým a středním firmám pomůže se shromažďováním většího objemu různorodých dat potřebných v souvislosti s měřením a vykazováním udržitelnosti (ESG).

Společnost Impact Metrics cíleně vyvíjí ve spolupráci s expertní skupinou Frank Bold a odborníky z LCA Studio nový ESG software, který firmám umožňuje projít celým procesem, a to od výpočtu uhlíkové stopy (včetně tzv. Scope 3) přes nastavení relevantních cílů v udržitelnosti až po případný report. Inovativní digitální řešení je navíc za zlomek ceny oproti klasickému způsobu, kdy si společnost musí na tuto oblast zpravidla najmout poradenskou firmu.

„Jako první produkt teď uvádíme na trh digitální uhlíkovou kalkulačku, následovat budou produkty ESG Start a ESG Komplet, které pokryjí potřeby při řízení a vykazování udržitelnosti firem napříč odvětvími. V případě složitějších zadání bude digitální řešení doplněné o poradenství specializovaných konzultantů,“ komentuje strategii uvedení na trh Dan Heuer CEO Impact Metrics.

Více informací na www.impactmetrics.cz

Klíčová slova ČR-počítače-ekologie-software-firmy-Impact Metrics

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.