Efektivnější a méně stresující maturity

Také u letošních školních maturit mohou studenti řady škol využít princip uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí, a to v rámci tzv. „pokusného ověřování“ vyhlášeného MŠMT.

Vedení školy může rozhodnout o tom, které mezinárodně platné certifikáty digitálních kompetencí a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části maturitní zkoušky. Přitom musí být dodržen soulad mezi školním vzdělávacím programem (ŠVP) a sylabem (vzdělávacím obsahem) příslušné mezinárodní certifikace. Na rozdíl od maturity z jazyků je možné v oblasti digitálních kompetencí uznat jak celou maturitní zkoušku, tak její část, a přitom lze najednou využít i více certifikátů z různých oblastí digitálních technologií.

„Jsem si jistý, že uznávání mezinárodních certifikačních standardů jako ECDL / ICDL, Cisco, Oracle, Microsoft, Autodesk nebo Solidworks u školních maturit je krokem, který školy i studenti vítají. Školám to usnadní práci a maturanti nejsou tolik stresovaní, protože mohou absolvovat certifikační zkoušky již v průběhu studia“, vysvětluje Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL pro ČR.

„Uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí přispívá nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně stimuluje studenty, kteří se pak snaží prohlubovat své znalosti a dovednosti“, dodává profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Bližší informace můžete získat na webu ministerstva školství (https://1url.cz/LKQUB).

O mezinárodním konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy and Digital Skills je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální kompetence objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového vybavení.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, ve kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL certifikátů, které mají neomezenou mezinárodní platnost. Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL pro ČR, ČSKI

jiri.chabera@ecdl.cz, +420 224 904 242,

www.ecdl.cz, www.facebook.com/ECDLCZ, www.linkedin.com/company/ecdlcz

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.