MGI umožňuje dokončení téměř 60.000 vzorků pro projekt Million Microbiome of Humans Project

Společnost MGI Tech Co. Ltd. (MGI), která se zabývá vytvářením klíčových nástrojů a technologií pro zajištění vedoucího postavení v oblasti vědy o živé přírodě, nedávno sdělila, že v rámci projektu Million Microbiome of Humans Project (MMHP), který byl oficiálně zahájen v roce 2019, bylo sekvenováno celkem téměř 60.000 vzorků mezi 21 institucemi a více než 10 zúčastněnými zeměmi z celé Evropy.

Projekt byl zahájen v rámci společné snahy švédského Karolinska Institute, šanghajského Národního centra klinického výzkumu metabolických onemocnění v Číně, Kodaňské univerzity v Dánsku, Dánské technické univerzity, MetaGenoPolis při Národním výzkumném ústavu pro zemědělství, potraviny a životní prostředí (INRAE) ve Francii a Lotyšského centra biomedicínského výzkumu a studií. Cílem projektu MMHP, který využívá základní technologii DNBSEQ™ společnosti MGI, je sekvenovat a analyzovat mikrobiální DNA z milionu lidských vzorků, aby bylo možné sestavit mapu mikrobiomu lidského těla a vytvořit největší databázi lidského mikrobiomu na světě.

"Nespočet studií poukázalo na význam mikrobiomu pro lidské zdraví a ochranu před nemocemi. Naše znalosti o složení mikrobiomu v různých částech těla v různých zemích, věkových kategoriích, u různých pohlaví a v souvislosti s lidským zdravím a nemocemi jsou však stále omezené," prohlásil Duncan Yu, prezident MGI. "Prostřednictvím projektu MMHP posouváme mikrobiální metagenomický výzkum kupředu a zároveň umožňujeme vědcům z mikrobiologické komunity přístup k inovativní sekvenovací technologii společnosti MGI. I přes krátké přerušení způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nás těší, že jsme po pouhých čtyřech letech projektu dosáhli tak významného milníku."

Vzestup mikrobiálního metagenomického sekvenování

Od roku 2010, kdy byl zveřejněn první popis lidského mikrobiomu, se obor lidského mikrobiomu rychle posunul od odběru vzorků u stovek jedinců k tisícům. Pokroky v sekvenování genomu umožnily výzkumníkům lépe charakterizovat složení mikrobiomu prostřednictvím identifikace nekultivovatelných mikrobů. Kromě toho také mohli studovat, jak mikrobiom ovlivňuje vývoj některých druhů rakoviny a reakce na léky.

Metagenomika ve spojení s technologiemi vysoce výkonného sekvenování způsobila revoluci v mikrobiální ekologii. Metagenomické sekvenování se dnes stalo mocným a oblíbeným nástrojem pro identifikaci a klasifikaci složitých mikrobiálních společenstev. Usnadňuje rychlé objevování nových markerů, které se promítají do virulence nebo rezistence vůči antibiotikům, stejně jako de novo objevování a charakterizaci nových druhů a sestavování nových genomů. Kromě lidského mikrobiomu se dá velmi dobře použít také při studiu zemědělského mikrobiomu, studiu mikrobiomu životního prostředí, sledování a identifikaci patogenů a monitorování genů antimikrobiální rezistence.

Celosvětový trh s metagenomickým sekvenováním měl v roce 2022 podle odhadů hodnotu 1,86 miliardy USD a do roku 2027 by měl dosáhnout 4,33 miliardy USD, přičemž během prognózovaného období poroste tempem 18,4 %. Zejména Evropa a Afrika tvoří přibližně 29,7% podíl na celosvětovém trhu, což je druhé místo hned za Severní Amerikou (45,6 %). Díky neustálým technologickým inovacím v oblasti vysoce výkonných sekvenovacích platforem se předpokládá, že trh s metagenomickým sekvenováním v Evropě a Africe vzroste z 551,7 milionu USD v roce 2022 na 1,29 miliardy USD do roku 2027, což představuje obrovské tržní příležitosti a poskytuje místním institucím podnět k tomu, aby zainvestovaly a zapojily se.

Optimalizovaný pracovní postup s nejmodernější technologií MGI

Konsorcium MMHP je vybaveno inovativními laboratorními systémy MGI, které zaručují vysoce výkonné procesy, mimořádnou přesnost a vysokou kvalitu výstupních dat. Specializovaný, jednorázový pracovní postup začíná přenosem vzorku na výkonném automatizovaném systému pro přenos vzorků MGISTP-7000*. Následně projde extrakcí nukleových kyselin a přípravou knihovny na výkonném automatizovaném systému pro přípravu vzorků MGISP-960, flexibilní a plně automatizované pracovní stanici schopné zpracovat 96 vzorků během jednoho cyklu. Plně automatický provoz systému MGISP-960 umožňuje extrakci 50.000 vzorků DNA ročně a přípravu knihovny 25.000 vzorků každý rok. MGISP-Smart 8, profesionální automatický pipetovací robot vybavený nezávislým kanálem s 8 pipetami, lze použít ke sdružování, normalizaci a vytváření DNB. A v neposlední řadě extra výkonný sekvenátor DNBSEQ-T7* a univerzální stolní sekvenátor DNBSEQ-G400* umožňují efektivní, produktivní a zjednodušené sekvenování.

"Velmi se zaměřujeme na kvalitu dat, náklady a čas. Po porovnání technologie DNBSEQ™ od MGI s jinými sekvenovacími technologiemi jsme přesvědčeni, že produkty MGI splňují vysoké průmyslové standardy a zaručují velmi dobré uživatelské zkušenosti," komentoval profesor Lars Engstrand, ředitel výzkumu Centra pro mikrobiální translační výzkum (CMTR) v Karolinska Institute. "Platformy MGI umožnily našemu týmu upgradovat původní mikrobiologický výzkum z amplikonového sekvenování genů 16SrRNA na metagenomické sekvenování. Těším se na další zařízení a extra velké projekty, protože lidský mikrobiom se stává klíčovou diagnostickou a léčebnou metodou v precizní medicíně."

Další kapitola mikrobiomiky

"Mikrobiomika bude v budoucnu součástí precizní medicíny a údaje z biobanky mikrobiomu, které budou výsledkem projektu MMHP, se využijí pro terapeutický výzkum a vývoj," uvedl profesor Stanislav Dusko Ehrlich z University College London ve Velké Británii. "V současné době je do projektu MMHP zapojeno 21 veřejných a soukromých institucí a více než 10 zemí. Aktivně hledáme další výzkumné skupiny, které by se zapojily do tohoto významného mezinárodního partnerství v oblasti mikrobiologického výzkumu a pomohly vytvořit největší volně přístupnou databázi lidského mikrobiomu na světě."

Od počátku projektu MMHP hraje společnost MGI důležitou roli při poskytování nejmodernějších výzkumných platforem a technologií. Projekt nyní vstupuje do své druhé fáze, jejímž cílem je sekvenování a analýza konečného celkového počtu jednoho milionu vzorků, a vítá další výměnu a účast příslušných organizací, aby společně podpořily výzkum a aplikace špičkové translační medicíny v oblasti mikrobiomu.

O společnosti MGI

MGI Tech Co. Ltd. (MGI) se sídlem v Šen-čenu se zavázala vytvářet klíčové nástroje a technologie, které povedou k rozvoji vědy o živé přírodě prostřednictvím inteligentních inovací. Společnost MGI staví na své patentované technologii a zaměřuje se na výzkum a vývoj, výrobu a prodej sekvenovacích přístrojů, činidel a souvisejících produktů na podporu výzkumu v oblasti přírodních věd, zemědělství, precizní medicíny a zdravotnictví. Společnost MGI je předním výrobcem klinických, velmi výkonných genových sekvenátorů* a její multiomické platformy zahrnují genetické sekvenování*, lékařské zobrazování a laboratorní automatizaci. Posláním společnosti MGI je vyvíjet a podporovat pokročilé vědecké nástroje pro zdravotní péči budoucnosti. Další informace najdete na webových stránkách společnosti MGI nebo se s námi můžete spojit přes sítě Twitter, LinkedIn či YouTube.

* Pokud není uvedeno jinak, nejsou sekvenovací činidla StandardMPS a CoolMPS a sekvenátory pro použití s těmito činidly dostupné v Německu, Španělsku, Velké Británii, Švédsku, Itálii, České republice, Švýcarsku a Hongkongu (CoolMPS je dostupné v Hongkongu).

* Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro použití při diagnostických postupech (s výjimkou výslovně uvedených případů).

KONTAKT: Wenhui Liu, liuwenhui1@mgi-tech.com

Klíčová slova Čína-příroda-zdraví-věda-MGI Tech

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.