Habitat for Humanity zahajuje kampaň Home Equals na podporu lidí z celého světa žijících v neoficiálních sídlištích

Organizace Habitat for Humanity a její partneři po celém světě dnes zahájili pětiletou kampaň nazvanou Home Equals, která usiluje o politické změny na místní, národní a globální úrovni s cílem rozšířit přístup k důstojnému bydlení v neoficiálních osadách.

Více než miliarda lidí na celém světě žije ve slumech a jiných neoficiálních sídlištích, přičemž jejich počet stále roste. Tyto komunity mají velmi omezený přístup k základním službám, jako je čistá voda, kanalizace a elektřina. Lidé žijící v neoficiálních osadách nemají pozemková a vlastnická práva a často se obávají vystěhování. Čelí také rostoucím hrozbám vyplývajícím ze změn klimatu, včetně sucha a povodní.

"Co se týče našich domovů, lidé žijící v neoficiálních osadách prostě nejsou bráni jako rovnocenní," řekl Jonathan Reckford, prezident a generální ředitel organizace Habitat for Humanity International. "Prosazováním politických změn pomohou naši partneři v rámci kampaně Home Equals zlepšit přístup k důstojnému bydlení a podpořit inovativní řešení, která vycházejí od samotných obyvatel neoficiálních sídlišť. Vytvořme společně spravedlivější svět! Domov znamená zdraví. Domov znamená bezpečí a jistotu. A domov je také šance na lepší budoucnost."

Na globální úrovni vyzývá organizace Habitat for Humanity členské státy skupiny G7, která se tento víkend sejde v japonské Hirošimě, aby uznaly bydlení za klíčový faktor pokroku v oblasti rozvoje a zavázaly se řešit problém bydlení v neoficiálních osadách jako způsob, jak podpořit mezinárodní rozvojové priority v oblastech, jako je hospodářský růst, zdravotnictví a vzdělávání.

Podle zprávy, která byla dnes zveřejněna na podporu kampaně Home Equals, by plošné zlepšení bydlení v neoficiálních osadách znamenalo značný přínos pro hospodářský a sociální rozvoj. Tato zpráva, kterou jako první svého druhu vypracovala organizace Habitat for Humanity a náš výzkumný partner, Mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj (International Institute for Environment and Development, IIED), modeluje přínosy, které by zlepšení bydlení přineslo z hlediska ekonomické produkce, příjmů, zdraví a vzdělání.

Zpráva uvádí, že HDP a příjem na obyvatele by se v některých zemích zvýšil až o 10,5 % a ročně by bylo na celém světě možné zachránit více než 730.000 životů, což je více než počet úmrtí, kterým by se ročně zabránilo vymýcením malárie. Podle výsledků modelování by se do školní docházky zapojilo až o 41,6 milionu dětí více. To je každé šesté dítě z celosvětové skupiny těch, které nyní do školy nechodí.

"Zajistit lidem žijícím v neoficiálních osadách přístup k odpovídajícímu bydlení není jen správné," řekl Reckford. "Je to především chytré."

Alexandre Apsan Frediani, výzkumný pracovník organizace IIED a jeden z autorů zprávy, uvedl: "Naše zjištění ukazují, že pokud zajistíte, aby lidé žili ve vhodných podmínkách, měli přístup k základním službám, jako je tekoucí voda a kanalizace, a nehrozilo jim vystěhování nebo obtěžování, znamená to ohromný přínos pro jejich zdraví, vzdělanost a příjmy." Přínosy modelované ve zprávě jsou přitom pravděpodobně ještě podhodnocené. Přestože tyto dopady výzkumníci nedokázali vyčíslit, důkazy jasně vypovídají o tom, že zajištění lepších podmínek bydlení pro lidi z neoficiálních sídlišť vede k dalšímu rozvoji v těchto osadách i mimo ně a zlepšení systémů v oblasti životního prostředí, politiky a péče v celých společnostech, uvádí Apsan Frediani. "Dochází tu k efektu přelévání," vysvětlil. "Když se daří lépe lidem v neoficiálních sídlištích, daří se lépe všem."

Kampaň Home Equals již probíhá ve více než 35 zemích světa. V Brazílii organizace Habitat for Humanity a její partneři spolupracují s novou vládou na programech z oblasti bydlení a rozvoje měst s cílem zajistit obyvatelům neoficiálních sídlišť přístup k základním službám, jako je voda a kanalizace. Habitat for Humanity Malawi apeluje na přijetí zákona o řízení rizik přírodních katastrof, který by zajistil, že zdejší domácnosti budou schopny odolávat katastrofám souvisejícím se změnou klimatu. Ve Vietnamu Habitat spolupracuje s místními partnery na udržitelných politických řešeních, která umožní vietnamským navrátilcům z Kambodže získat bezpečný domov. A v Severní Makedonii organizace navazuje spolupráci s romskými komunitami, aby jim umožnila podílet se na rozhodování na obecní i celostátní úrovni.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2073672/Habitat_for_Humanity_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073671/Manaus_Brazil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg

KONTAKT: Emily Mason, emason@habitat.orga Tom Mahon, newsroom@habitat.org; POZNÁMKA PRO REDAKCI: Poznámky: Video kampaně Home Equals lze stáhnout na adrese https://www.dropbox.com/s/23yriq4qph374rm/23_03_Home_Equals_v4.mp4?dl=0 nebo sledovat na YouTube kanále organizace Habitat na adrese https://www.youtube.com/watch?v=b7eyAJYcyW4. Fotografie a doplňkové záběry z videa k dispozici na vyžádání.

Klíčová slova USA-sociální-byty-Habitat for Humanity

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.