C-Path Europe: Globální vize úspěchu

Critical Path Institute (C-Path), organizace, která vytváří řešení a metodiky pro urychlení vývoje léků podporované regulačními úřady, dnes zveřejnila roční přehled svých aktivit pro rozvoj globální regulační vědy orientovaných na Evropu.

"Jsme potěšeni pokrokem a stálým rozvojem našeho globálního úsilí v oblasti regulace a datové vědy," uvedla výkonná ředitelka společnosti C-Path Europe Cécile Ollivierová, M.S. "Vzhledem k tomu, že naše práce navazuje na úspěchy patnáctiletého působení společnosti C-Path v Evropě, těšíme se na prohlubování partnerství v klíčových oblastech, které mají největší potenciál urychlit globální vývoj léčiv v oblastech s výraznou nenaplněnou potřebou a vysokým přínosem pro veřejné zdraví."

V roce 2022 vydala agentura EMA dvě kvalifikační stanoviska, jedno pro obohacené biomarkery Type 1 Diabetes Consortium (Konsorcia pro diabetes 1. typu) pro klinická hodnocení prevence T1D a jedno pro systém hodnocení iBox od Transplant Therapeutics Consortium (Konsorcia pro transplantační terapii) jako sekundárního cílového ukazatele účinnosti v klinických hodnoceních zkoumajících nová imunosupresivní léčiva u pacientů po transplantaci ledviny.

Kromě toho vydala agentura EMA dva doporučující dopisy pro platformu modelové simulace klinického hodnocení se zaměřením na Parkinsonovu chorobu vytvořenou institutem Critical Path pro Parkinson's Consortium a také platformu modelové simulace klinického hodnocení se zaměřením na Duchennovu svalovou dystrofii konsorcia Duchenne Regulatory Science Consortium .

Tato kvalifikační stanoviska a doporučující dopisy podporují stálou transformaci paradigmat navrhování zkoušek a vývoje léčiv a zvyšují celkový počet kvalifikačních stanovisek EMA pro společnost C-Path na devět (se stejným počtem doporučujících dopisů).

"Být součástí růstu organizace C-Path v Evropě bylo nesmírně zajímavé," uvedl Tomas Salmonson, Ph.D., M.S., člen představenstva C-Path a bývalý předseda Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). "Cécile a týmy v C-Path odvedly v uplynulém roce tvrdou práci, aby zajistily, že institut C-Path přispěje k pokroku ve strategii EMA v oblasti regulační vědy."

Cílem institutu C-Path vždy bylo přinášet co nejširší příležitosti k rychlému zlepšení a globální přínosy pro veřejné zdraví. Snahy katalyzovat a akcelerovat vývoj léčiv, vedené institutem C-Path, se datují od roku 2010 a v současnosti se soustřeďují na podporu dvou programů v rámci AMR Accelerator od Innovative Medicines Initiative: European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) a Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB) .

Kromě toho organizace C-Path v rámci svého International Neonatal Consortium (Mezinárodního konsorcia pro novorozence), globálního partnerského projektu vytvořeného za účelem stanovení předvídatelné regulační cesty pro hodnocení bezpečnosti a účinnosti léčiv pro novorozence, obdržela plně anonymizované údaje z elektronických záznamů pacientů (EPR) z britské Národní databáze pro výzkum novorozenců (NNRD) . Jedná se o dosud největší přenos dat NNRD a o první případ, kdy společnost C-Path získala data z EPR ve Spojeném království. Přispěje tak k pilotnímu neonatologickému projektu financovanému z grantu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, jehož cílem je lepší pochopení a nalezení způsobů léčby bronchopulmonální dysplazie, chronického plicního onemocnění, které často postihuje předčasně narozené děti.

Celkově lze říci, že roční hodnocení organizace C-Path potvrzuje její trvalé odhodlání rozvíjet regulační vědu a její úsilí optimalizovat proces vývoje léčiv prostřednictvím funkčních nástrojů a řešení. Institut C-Path se těší na pokračující partnerství a globální úsilí v zájmu naplnění svého poslání, kterým je urychlení cesty ke zdravějšímu světu.

O Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) je nezávislá nezisková organizace založená v roce 2005. Vznikla na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Posláním společnosti C-Path je akcelerovat vývoj nových přístupů, které podporují lékařské inovace a regulační vědu a urychlují cestu ke zdravějšímu světu. Organizace C-Path, která je mezinárodním lídrem v oblasti navazování spolupráce, založila celou řadu globálních konsorcií, jejichž členy je v současné době více než 1600 vědců z vládních a regulačních agentur, akademické sféry, pacientských organizací, nadací pro léčbu nemocí a stovek farmaceutických a biotechnologických společností. Organizace C-Path U.S. sídlí v Tucsonu v Arizoně, evropská část organizace C-Path má sídlo v Amsterodamu v Nizozemsku, a organizace C-Path Ltd. sídlí v irském Dublinu. Její zaměstnanci působí také na několika dalších místech. Další informace najdete na adrese c-path.org.

Kontakt:

Kissy Black

C-Path

615.310.1894

kblack@c-path.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2063110/Critical_Path_Institute_Europe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1180189/Critical_Path_Institute_Logo.jpg

Klíčová slova Nizozemsko-USA-farmacie-Critical Path Institute

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.