Mezinárodní konference Prague.bio propojí v Praze špičky vědy a byznysu. Nadějné nápady získají peníze na svůj rozvoj

První ročník mezinárodní konference Prague.bio nabídne ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu, kteří si vymění své zkušenosti z vývoje nových léčiv, diagnostiky, medicínských technologií a dalších oblastí biotechnologií. Akce má podporu české vlády a vystoupí na ní uznávané kapacity ze světa farmacie.

Mezinárodní konference Prague.bio je určena pro akademiky, investory a představitele průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických firem a kanceláří transferu technologií se zde setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim svými radami a postřehy pomohli při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Zástupcům průmyslu a investorům konference naopak poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce.

„Věda a byznys jsou často dva absolutně rozdílné světy. Navzájem se ale potřebují a mají si co nabídnout. Vědecké projekty bývají zdrojem unikátních komerčních nápadů i zajímavou investiční příležitostí, úspěšná komercializace vědeckých poznatků naopak přináší zpět do výzkumu nemalé finanční prostředky,“ vysvětluje důvody konání konference prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB Tech, která patří mezi organizátory. Konference Prague.bio by podle něj měla přispět k vytvoření trvalé sítě partnerů, jejichž cílem bude budování efektivnějšího transferu biotechnologií nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru.

Transfer podporuje i vláda

„Kdo netransferuje, není dobrý hospodář. Přenos vědeckovýzkumných poznatků do praxe je jednou z priorit naší vlády a mě těší, že se chystá konference, která tomu pomůže dokonce v mezinárodním měřítku,“ vysvětluje ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, jejíž resort akci spoluorganizuje. Transfer technologií je navíc podle ministryně důležitým tématem nejen pro vědu, ale i národní ekonomiku. Ročně může generovat příjmy v řádech miliard korun.

Pražská konference vychází ze zkušeností podobných akcí v zahraničí. Ve středoevropském prostoru je však zatím unikátní. „V tuto chvíli můžeme zatím prozradit, že na konferenci Prague.bio nebudou chybět přednášky zástupců významných farmaceutických firem, chystáme také zajímavou panelovou diskuzi se zahraničními investory a několik tzv. pitch sessions, které poskytnou možnost prezentace nadějným projektům z oblasti biotechnologie,“ doplňuje Jaromír Zahrádka, CEO investičního fondu i&i Biotech Fund a zakladatel bio-inovačního centra i&i Prague, dalšího z pořadatelů konference.

Konference se koná 26. září v Lichtenštejnském paláci v Praze. Pro zájemce o účast je otevřena registrace, příslušný formulář včetně možností platby je k nalezení na www.prague.bio. Poplatek za včasnou registraci činí 200 eur, popř. 150 eur pro studenty a vědecké pracovníky. Na akci se mohou hlásit také zajímavé vědeckovýzkumné nápady, jejich registrace probíhá také na výše zmíněném webu. Registrované projekty zhodnotí odborná komise a ty nejlepší z nich se budou ucházet o podporu investorů v rámci konference.

Další informace

IOCB Tech

Kancelář transferu technologií IOCB Tech, s.r.o. je dceřinou společností 100 % vlastněnou Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Mezi hlavní povinnosti IOCB Tech patří identifikace komerčně zajímavých projektů na ÚOCHB, analýza jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou projektového managementu, hledání komerčních partnerů a dojednávání smluvních podmínek pro podpis licenčních smluv. IOCB Tech se podílel na procesu dojednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. V roce 2017 firma založila dceřinou společnost i&i Prague, která se zaměřuje na financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Podrobnosti na: www.iocbtech.cz

Bio-inovační centrum i&i Prague

Bio-inovační centrum i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Společnost vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 9 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. V roce 2021 stál i&i Prague u zrodu investičního fondu i&i Bio.

Více se dozvíte zde: www.iniprague.com.

i&i Biotech Fund (i&i Bio)

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 47 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu naleznete i zajímavé projekty ze Španělska či Nizozemí.

Více na www.inibio.eu.

Evropský investiční fond (EIF)

Fond i&i Bio je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:

● lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování.

● Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Více na www.eif.org

Kontakt:

Martin Kovalčík, kovalcik@iniprague.com

Martin Opatrný, opatrny@prclinic.eu

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-věda-trh-průmysl-zdraví-startupy-firmy-IOCB Tech-PR Clinic

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.