LIBERTY Steel v australské Whyalle oznamuje postupné ukončení výroby oceli na bázi uhlí nákupem elektrické obloukové pece s nízkými emisemi uhlíku

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, na návštěvě ocelárny Whyalla

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, na návštěvě ocelárny Whyalla

Sanjeev Gupta

Společnost LIBERTY Steel (Liberty), která je součástí GFG Alliance, oznámila postupné ukončení výroby oceli na bázi uhlí ve svém závodě Whyalla na jihu Austrálie. Podepsala smlouvu o dodávkách 160tunové elektrické obloukové pece s nízkými emisemi uhlíku (low carbon*) od předního výrobce těchto zařízení, společnosti Danieli. Nová pec zvýší kapacitu výroby oceli ve Whyalle z 1 milionu tun ročně (mtpa) na více než 1,5 mtpa.

Smlouva umožňuje společnosti Danieli zahájit výstavbu špičkové elektrické obloukové pece, která bude zpočátku plněna ocelovým šrotem a dalšími železnými materiály, aby se dosáhlo očekávaného 90% snížení přímých emisí CO2 ve srovnání s tradiční výrobou ve vysokých pecích. Patentovaná technologie Q-One společnosti Danieli, první svého druhu, poskytuje schopnost přímého napájení z obnovitelných zdrojů energie, což by mohlo pomoci eliminovat nepřímé emise z nového ocelářského závodu společnosti Whyalla.

Instalace elektrické obloukové pece a související infrastruktury je investičním projektem, který bude financován podnikem. Čeká se na schválení, jestli lze na tuto investici použít grant ve výši 50 milionů amerických dolarů, který v roce 2016 poskytla a financovala vláda jižní Austrálie na základě žádosti podané Whyalla Steel Taskforce. Inženýrské práce již pokročily a očekává se, že výstavba bude dokončena v roce 2025 a nahradí stávající koksovny a vysoké pece.

Železárna s přímou redukcí

LIBERTY také angažovala globální dodavatele zařízení pro instalaci závodu na přímou redukci (DRP) o kapacitě 1,8 mtpa ve městě Whyalla, který může zpracovávat místní magnetitovou rudu na výrobu nízkouhlíkového železa (DRI). DRP bude nejprve používat směs zemního plynu a zeleného vodíku jako redukční činidlo, než plně přejde na zelený vodík, jakmile bude v dostatečném měřítku k dispozici. DRI vyráběné přímou redukcí železné rudy pak může být vsazováno do elektrické obloukové pece v kombinaci se šrotem k výrobě vysoce kvalitních druhů oceli pro australské infrastrukturní projekty a k uspokojení rostoucí celosvětové poptávky po nízkouhlíkových DRI. Vývoj navazuje na úspěšné pokusy o modernizaci výroby magnetitových pelet společnosti Whyalla na stupeň přímé redukce.

Whyalla CN30 (uhlíkově neutrální do roku 2030)

Tento vývoj je důležitým stavebním kamenem plánu CN30 společnosti Whyalla, který leží v srdci globální strategie dekarbonizace LIBERTY s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Nízkouhlíkové a zelené* DRI vyrobené ve Whyalla bude zásobovat síť elektrických obloukových pecí LIBERTY v Austrálii, Asii, Evropě a Velké Británii a pomůže dekarbonizovat ocelářské dodavatelské řetězce po celém světě.

Plán CN30 ve Whyalle má za cíl zvýšit produkci magnetitu na 15 mtpa a přeměnit je na 10 mtpa zeleného DRI pro export a domácí výrobu zelené oceli*. Provoz bude přepracován pomocí sofistikovaných technik zpracování nerostných surovin v dolech, s nejmodernějšími zařízeními na výrobu železa a oceli, velkokapacitní výrobou a skladováním vodíku, to vše propojeno s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Očekává se, že úplná transformace Whyalla CN30 zvýší celkový počet stálých zaměstnanců v příštích 7 letech a vzniknou další významné pracovní příležitosti v průběhu výstavby. Rozšíření a přechod na elektrické obloukové pece a procesy přímé redukce také vytvoří příležitosti k přesunu, školení a rozvoji stávajících zaměstnanců v oblasti nízkouhlíkových výrobních technologií prostřednictvím LIBERTY's GREENSTEEL Academy.

Výkonný předseda GFG Alliance Sanjeev Gupta řekl:

"Dnešek znamená začátek nové éry, která staví Whyallu do centra globální revoluce v ocelářském průmyslu, která ji posouvá z nejvíce znečišťujícího průmyslu na nejčistší a nejzelenější.

"Prostřednictvím kroků, které podnikáme k instalaci nejmodernějších nízkouhlíkových technologií výroby železa a oceli zde ve Whyalle, nejen podpoříme ambice Austrálie v oblasti klimatu, ale také pomůžeme dekarbonizovat dodavatelské řetězce oceli po celém světě.

"Whyalla má jedny z nejlepších podmínek pro výrobu nízkouhlíkového železa a oceli kdekoli na světě a s našimi plány na expanzi magnetitu, spolu s nekonečnými zdroji obnovitelné energie a zeleného vodíku v Jižní Austrálii, nemá potenciál pro Whyallu hranice.

"Whyalla je velmi hrdá na roli, kterou výroba vysokých pecí hrála v historii a rozvoji tohoto neuvěřitelného města a v podpoře rozvoje australské infrastruktury, ale její postupné ukončení nám umožňuje zahájit novou éru udržitelné výroby železa a oceli, která posune zaměstnanost a prosperitu do nových výšin."

Premiér Jižní Austrálie, Peter Malinauskas, řekl:

"Jsme velmi nadšeni, že vidíme pokrok v plánu dekarbonizace ocelárny Whyalla.

"Whyalla a širší oblast horního Spencerova zálivu má obrovský potenciál stát se světovým lídrem v produkci zeleného vodíku a pomoci dekarbonizovat průmysl na celé planetě.

"To je důvod, proč moje vláda vybrala Whyallu jako domov našeho plánu vodíkových pracovních míst, který bude mít největší elektrolyzér a vodíkovou elektrárnu na světě."

"Těšíme se na spolupráci s klíčovými průmyslovými hráči, včetně společnosti Liberty, abychom plně využili příležitosti k reindustrializaci horního Spencerova zálivu."

Poznámky

- Nízké emise uhlíku" a "nízkouhlíkové" se používají k popisu výroby oceli nebo ocelářského výrobku vyrobeného v elektrických obloukových pecích nebo výroby železa v závodě na výrobu železa s přímou redukcí za použití zemního plynu a zeleného vodíku.

- Zelené železo" a "Green DRI" se používá k popisu železa vyrobeného v závodě na výrobu železa s přímou redukcí za použití zeleného vodíku.

- Zelená ocel" se používá k popisu oceli vyrobené ze zelených DRI, šrotu a obnovitelné energie.

- Více informací o projektu rozšíření magnetitu je k dispozici zde.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Austrálie-hutě-ekologie-firmy-LIBERTY Steel-PP Partners Prague

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Energetika, suroviny
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.