Ceny energií dále klesají

Ceny energií dále klesají. S jarní nabídkou MND mohou tento trend využít noví i stávající zákazníci MND a nechat si ceny plynu a elektřiny klesnout také – nyní navíc se slevou 3 000 Kč při sjednání nové smlouvy online. Přechodem na Ceníky se stropem, které MND nabízí se smlouvou na dobu neurčitou bez fixace ceny, mohou zákazníci díky vývoji cen ušetřit i tisíce korun ročně.

Nadprůměrně teplá zima, nižší spotřeba energií a stabilní dodávky LNG plynu do Evropy. Díky těmto faktorům se situace na energetickém trhu začíná stabilizovat a velkoobchodní ceny energií od začátku roku klesly. Cena plynu se v období od 1. 1. do 23. 3. 2023 snížila o 33 %, cena elektřiny o 36 % (zdroj: kurzy.cz). Aktuálně lze očekávat, že pozitivní vývoj klesajících cen energií bude pokračovat.

"V situaci, kdy se ceny energií na trhu snižují, se zákazníkům vyplatí přejít na ceníky, které uvedený klesající trend kopírují, a cenu či smlouvu si tedy nyní nefixovat,“ říká k tomu Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie a.s., a dodává: „Právě takovou nabídku nyní pro zákazníky máme a s Ceníky se stropem nabízíme výhodné nefixované ceny, které jsou odvozené z aktuálních velkoobchodních cen, a současně i výhodné podmínky smlouvy na dobu neurčitou.“

Po březnovém snížení nabízí MND v Cenících se stropem obchodní cenu u plynu 2 636 Kč/MWh s DPH a u elektřiny v nejčastější distribuční sazbě D02d 5 674 Kč/MWh s DPH. Nabídka Ceníků se stropem od MND je dostupná novým i stávajícím zákazníkům z řad domácností. U těchto ceníků MND odvozují ceny energií z aktuálních velkoobchodních cen. Ceníky tak na vývoj cen reagují průběžně. Od února snížily MND ceny obou komodit již dvakrát, a tyto ceníky tak nabízejí cenu pod vládním stropem. Lze očekávat, že díky jejich senzitivitě na vývoj trhu budou MND ve snižování cen v těchto cenících i nadále pokračovat.

Noví zájemci o dodávku od MND mohou při sjednání online využít slevy 3 000 Kč. Ta jim bude vyplacena formou slevy v ročním vyúčtování. Smlouvu mohou podepsat jednoduše online z pohodlí domova na www.mnd.cz. Tato nabídka platí do odvolání, nejdéle však do 30. 4. 2023.

Jaký je rozdíl mezi Ceníky se stropem a základními ceníky?

Z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zajišťuje MND pro své zákazníky s tzv. základními ceníky s předstihem. Proto se současný pokles cen na velkoobchodním trhu neprojevuje u těchto zákazníků hned, ale projeví se až s časovým odstupem. Výhodou těchto ceníků je ale jejich vyšší odolnost proti výkyvům na trhu, a tedy stabilita.

Ceníky se stropem vychází u MND na rozdíl od základních ceníků z aktuálních velkoobchodních cen, a umožňují tedy pružně reagovat na situaci na trhu.

Proč název Ceníky se stropem?

MND v těchto cenících transparentně uvádí cenu, která je pro rok 2023 nyní zákazníkům garantovaná vládou jako tzv. strop. Zákazníci si tak mohou jednoduše porovnat, jaký rozdíl oproti vládnímu stropu ceníky aktuálně nabízí.

Více o nabídce MND na mnd.cz

O společnosti MND

MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Společnost se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie, se zvláštním důrazem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Společnost MND také zásobuje české domácnosti plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí MND Group také na Ukrajině, v Německu a Itálii.

Klíčová slova ČR-energie-trh-firmy-MND-KKCG

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.