Vychází publikace Síla konsenzu, která poprvé přibližuje německou metodu tzv. neosokratovského rozhovoru českým čtenářům a především učitelům žáků ve věku 14 až 20 let

V češtině poprvé vychází ucelená publikace o metodě tzv. neosokratovského rozhovoru určená především učitelům a vzdělavatelům. Čtenáře seznamuje se základními principy metody, průběhem a organizací neosokratovského dialogu a obsahuje také praktická cvičení a aktivity (nejen) do školních hodin. Příručku můžete stáhnout zdarma na webu http://www.sokratici.cz

Tzv. neosokratovský rozhovor představuje originální metodu pro nácvik kritického myšlení a hledání konsensu ve skupině. Metoda vznikla v Německu ve dvacátých letech minulého století a je etablovaná v různých evropských zemích (Německo, Holandsko, Česká Republika, Itálie, Bulharsko nebo Velká Británie).

Při neosokratovském rozhovoru skupina 5 až 12 účastníků řeší konkrétní etickou, filosofickou či matematickou otázku za pomoci facilitátora. Mohou to být otázky typu: Co je svoboda? Kdy je lež ospravedlnitelná? Co je přátelství? Potřebujeme pravidla? Kde jsou hranice tolerance? Každý z nás v životě občas na takové otázky narazil při řešení konkrétních situací a problémů.

Účastníci tedy rozebírají své skutečné zážitky s daným tématem a hledají společnou odpověď. Snaží se o vzájemné porozumění a zároveň kriticky ověřují své názory a postoje. Cílem rozhovoru je najít společnou a pro všechny pravdivou odpověď na výchozí otázku, nejen sdílet různé individuální názory.

Rada Evropy vytvořila v roce 2018 tzv. Referenční rámec kompetencí pro demokratickou kulturu. Jedná se o kompetence, které občané potřebují k tomu, aby se mohli zapojovat do života demokratické společnosti a žít v míru v rozmanité společnosti.

Publikace Síla konsenzu: Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím neosokratovského rozhovoru shrnuje základní principy metody a propojuje je právě s modelem Rady Evropy pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Klíčovou část publikace tvoří podrobný popis neosokratovského rozhovoru z pohledu učitele či facilitátora: v čem se neosokratovský rozhovor liší od jiných postupů, jak přistupovat k účastníkům, jak vybírat vhodné etické či filosofické otázky a životní příběhy.

Pro praktičtěji orientované čtenáře obsahuje také deset osobitých cvičení a aktivit, které rozvíjí základní neosokratovské principy: práci s konkrétní životní zkušeností, trénink vzájemného porozumění a usilování o konsenzus ve skupině. Aktivity jsou určené pro žáky ve věku 14-20 let a je možné realizovat je i v rámci běžných vyučovacích hodin.

Publikace vznikla v rámci projektu Developing Competences for Democratic Culture through Neo-Socratic dialogue, který je financován z programu Erasmus+.

Kontakt:

Lucie Winklerová

Sokratovské rozhovory z.s.

lwinklerova@gmail.com

Klíčová slova ČR-společnost-sociální-život-vzdělání-literatura

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.