Zásadně nesouhlasíme se snižováním platů speciálních pedagogů a psychologů ve školství

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů ČR zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem poslanců ke změně zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, předloženým v rámci sněmovního tisku č. 289.

Tento pozměňovací tisk považujeme za velmi nešťastný, protože rozpoltí pedagogické pracovníky na učitele a ostatní pedagogické pracovníky. Škoda, že čtyři z předkladatelů jsou pedagogové, kteří patrně již ztratili kontakt se školskou realitou.

Vládní návrh novely zákona měl původně zajistit výši 130 % průměrného platu pro všechny pedagogické pracovníky, což považujeme za správné a spravedlivé. Pozměňovací návrh vylučuje z tohoto okruhu velmi důležité pedagogické pracovníky, jako jsou např. speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga a další pedagogické profese.

Zjevně jde o šetření na nepravém místě, když si vzpomeneme, jak školy a školská zařízení obtížně zápolí s bezbřehou inkluzí a nárůstem agresivity a dalších poruch chování. Realizace poslanecké iniciativy bude mít pouze jeden dopad - demotivaci a možný odchod pracovníků, bez nichž se školy jen sotva obejdou. Žádáme poslance o stažení tohoto destruktivního návrhu.

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR

Kontakt:

jmzpilar@gmail.com

Klíčová slova ČR-školy-vláda-rozpočet-Asociace speciálních pedagogů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.