Živě o provázanosti mrtvice a diabetu: Souhrn slovem a obrazem

Diabetikům hrozí až třikrát větší riziko mrtvice oproti zdravému člověku. Ochrnutí končetin, povislý koutek, porucha řeči… I tak lze poznat cévní mozkovou příhodu. Pacienti s cukrovkou mají vyšší úmrtnost a těžší neurologické postižení. Fatálnímu konci se dá přitom předejít včasnou návštěvou lékaře.

Cévní mozkové příhody (CMP) stojí přibližně za jednou třetinou úmrtí kardiovaskulárních onemocnění. Rizikových faktorů CMP je více, nejvýznamnějšími jsou hypertenze (zvýšený krevní tlak), ateroskleróza (kornatění tepen) a jejich společný jmenovatel diabetes mellitus neboli cukrovka.

V Česku se s nemocí potýká přes milion lidí. Až třetina dospělé populace má mezi svými blízkými příbuznými diabetika. Kdo proto nezná hladinu cukru v krvi, měl by navštívit praktického lékaře a nechat si sestavit tzv. profil rizika. V případě, že se u pacienta objeví nebezpečí mozkové příhody, lze na základě toho poté nasadit personalizovanou léčbu. Bohužel u mnoha lidí platí, že se jejich diabetes projeví až s cévní mozkovou příhodou. Cukrovka sice nebolí, ale její následky mohou stát člověka život. Významné opodstatnění tak představuje prevence v podobě tzv. agonistů receptoru pro GLP-1.

Podle doc. MUDr. Aleše Tomka, Ph.D., primáře Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole a předsedy Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP, bylo souhrnnou analýzou vědeckých studií u 53 tisíc pacientů prokázáno, že antidiabetika GLP-1 RA snižují riziko CMP o 15 procent. Zabrání tedy vzniku jedné příhody z šesti. Studie 60 tisíc pacientů pak prokázala snížení rizika CMP o 17 procent, což již představuje jednu příhodu z pěti.

„Diabetologický registr uvádí, že v roce 2021 byla CMP častější příčinou smrti než srdeční selhání a celkově byla čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí diabetiků. Také ve studiích kardiovaskulární bezpečnosti sledujeme jednoznačně pozitivní trendy léčby a její dopady na snížení rizika CMP. Tyto výsledky upozorňují na možnost zintenzivnění prevence CMP v populaci pacientů s diabetem prostřednictvím dlouhodobé terapie GLP-1 RA,“ uvádí docent Tomek, jeden ze dvou účastníků živé debaty v Kongresovém centru Praha. Pořad se vysílal pod záštitou Diabetické asociace ČR v režii Protext ČTK.

Krátký videosestřih z diskuse:

Blíží se Evropský den mozku, který připadá na 11. března. Význam prevence CMP, respektive jejich následků je důležitý i proto, že pacient ve většině případů, pokud přežije, odchází z nemocnice s motorickým deficitem, který zásadně ovlivňuje kvalitu jeho života. „Ztrácí schopnost sám o sebe pečovat, často je nutná sociální péče či dlouhodobá hospitalizace na lůžku následné péče. Toto je velký rozdíl například oproti hospitalizovaným s infarktem, kde se většina pacientů může vrátit v relativně dobrém zdravotním stavu zpět do svého života. Po mrtvici je tato cesta obtížnější,“ dodává Tomek.

Další host diskuse, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a prezident Diabetické asociace České republiky, v této souvislosti doplňuje: „Léčba prostřednictvím agonistů receptoru pro GLP-1 přináší kromě ochrany kardiovaskulárního systému také snížení hmotnosti pacienta, léky jsou dostupné také v tabletách, což může být pro uživatele příjemnější než injekční aplikace.“

CMP jsou kritickou komplikací diabetu ze všech úhlů pohledu. Před mozkovou mrtvicí lze zachránit tisíce českých diabetiků. Zintenzivnění prevence CMP v populaci pacientů s diabetem prostřednictvím dlouhodobé terapie GLP-1 RA je jedním z kroků. Podle profesora Kvapila by těmi dalšími měla být mimo jiné například snaha o to, aby pacienti s diabetem 2. stupně prošli každoročně vyšetřením EKG. Cílových hodnot LDL-cholesterolu by pak mělo dosáhnout nejméně 80 procent z nich.

Záznam celého pořadu ZDE: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lekari-diabetikum-hrozi-casteji-mrtvice-je-jejich-castou-pricinou-umrti/2333194

Cévní mozková příhoda vzniká z mnoha příčin, které označujeme jako rizikové faktory. Některé z nich lze ale výrazně snížit naší vlastní snahou. Stačí pravidelná fyzická aktivita (alespoň 10 tisíc kroků denně), zdravý jídelníček (s omezením živočišných tuků), střídmá konzumace alkoholu, správná tělesná hmotnost a žádné kouření. Zbylé rizikové faktory vyžadují pravidelné lékařské kontroly a správně nastavenou léčbu. Proto je důležité pravidelně navštěvovat praktického lékaře a specialisty, kterými jsou internista, kardiolog, diabetolog, neurolog, obezitolog atd. Jedná se o takzvanou primární prevenci, díky které se vzniku CMP můžeme zcela vyhnout, nebo riziko mrtvice významně snížit.

Kontakt:

Mgr. Lenka Davidová

Account Manager

Stance Communications, s.r.o.

E-mail: lenka.davidova@stance.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-DAČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.