Zakažte náhradní mateřství, žádali odborníci v Casablance!

Marocká Casablanca hostila v pátek 3. března více než sto právníků, lékařů, bioetiků a psychologů ze 75 zemí světa. Ti se společně postavili proti praxi surogátního (náhradního) mateřství. Konferenci zahájil bývalý předseda Výboru OSN pro práva dítěte Luis Ernest Pedernera Reynou a Suzanne Aho Assouma, bývalá viceprezidentka stejné instituce. Spolupořadateli se stali Juristes pour l’Enfance. Z České republiky promluvila docentka Hana Konečná, psycholožka a bioetička. Deklaraci svým podpisem stvrdil i advokát Jan Gregor, člen Aliance pro rodinu, která na neetické praktiky spojené s náhradním mateřstvím dlouhodobě upozorňuje. V minulém roce toto téma otevřela i česká policie. V operaci Španěl vyšetřovala aktivity spojené s náhradním mateřstvím na území ČR, které podle ní naplňovaly skutkovou podstatu obchodu s lidmi. Kvůli chybějící legislativě ale nemohla policie nikoho stíhat. Ministr vnitra Rakušan místo hledání zpřísňující legislativy podporuje tuto praxi novými změnami v matrikách. Ty usnadní objednatelům zápis do rodného listu objednaného dítěte místo skutečného rodiče.

Jen mezi lety 2006 až 2010 narostl celosvětově počet náhradních mateřství o 1000 %.(1) Dle odhadů z roku 2012 mělo odvětví spojená s náhradním mateřstvím hodnotu 6 miliard dolarů obratu.(2) V současnosti musí jít o ještě výrazně vyšší čísla. Motivace náhradních matek je totiž většinově ekonomická, nikoliv altruistická.(3)

Více ke Casablanské deklaraci zde: http://declaration-surrogacy-casablanca.org/

Poznámky:

1) Preliminary Document No 10 of March 2012, „A preliminary report on the issues arising in relation to international surrogacy arrangements“, Permanent Bureau of Den Hague Conference on Private International Law.

2) https://www.bbc.com/news/health-47826356

3) Nováková, K., Konečná, H., Sudová, M. Náhradní mateřství v České republice: způsoby hledání náhradní matky. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2018.

Kontakt:

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu

e-mail: kancelar@alipro.cz

Klíčová slova ČR-Maroko-rodina-zdraví-právo-děti-Aliance pro rodinu

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.