Biometan v loňském roce zaznamenal rekordní růst

Zásobníky plynu se Evropě v uplynulém roce podařilo naplnit kombinací cílených politických opatření s masivním importem zkapalněného zemního plynu (LNG) a prudkým poklesem spotřeby, zejména v energeticky náročných průmyslových odvětví. Významně také přispěla neobvykle mírná zima na severní polokouli. Evropská unie, stejně jako Spojené státy, však sází ještě na jinou kartu, a tou je prudký rozvoj výroby biometanu, domácího zeleného plynu. Jeho produkce se zvýšila o 16 % na téměř 7 miliard m3 v roce 2022. Na tom se podílela především Evropská unie se Spojenými státy, které dohromady představují 90 % světové produkce biometanu.

Evropská unie má v oblasti rozvoje a využití biometanu ambiciózní cíle. Do roku 2030 chce vyrábět 35 miliard m3 biometanu, který pokryje více než 20 % současného dovozu plynu z Ruska. Do roku 2050 chce potom tento potenciál ztrojnásobit výrazně nad 100 miliard m3 a pokrýt tak 30 až 50 % budoucí poptávky po plynu v EU.

Významný potenciál má biometan také v České republice. Až 2 miliardy m3 v roce 2030 představují 20 % spotřeby zemního plynu v roce 2021, nebo pokrytí celé spotřeby BioCNG v dopravě. Takto razantní nárůst produkce je však nutné podpořit legislativou.

"Vláda chce velmi správně využít domácí potenciál bioplynu, biometanu a vodíku. Rychlý rozvoj zelených plynů potřebuje veřejnou podporu, kterou vláda deklaruje v upraveném programovém prohlášení. Věříme, že budou odstraněny bariéry a domácí výroba biometanu rychle nahradí importovaný fosilní plyn," komentuje situaci v České republice Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce asociace CZ Biom.

Rozvoj produkce biometanu, jako reakce na energetickou krizi

Ruský zemní plyn se Evropě podařilo velice efektivně nahradit importem LNG, kterého dokázala dovézt 66 miliard m3, přičemž zhruba dvě třetiny (43 miliard m3) pocházejí ze Spojených států.

Situace na trhu se zemním plynem ale také nastartovala obrovský nárůst světové produkce biometanu. Ta se zvýšila o 16 %, resp. o 1 miliardu m3, na téměř 7 miliard m3 v roce 2022. Na tom se podílela především Evropská unie se Spojenými státy, které dohromady představují 90 % světové produkce biometanu.

V Evropské unii se produkce biometanu zvýšila odhadem o 15 % (o 0,5 miliardy m3) na téměř 4 miliardy m3 v roce 2022. Z toho dvě třetiny nárůstu jsou příspěvkem Dánska a Francie. Ve Francii produkce biometanu vzrostla odhadem o 65 % ve srovnání s rokem 2021 a dosáhla 0,65 miliardy m3. Francie je tak druhým největším producentem biometanu v Evropě, za Německem, následována Dánskem. Počet zařízení na výrobu biometanu ve Francii vzrostl z 365 na konci roku 2021 na 442 zařízení v polovině roku 2022. Zemědělský odpad tvoří přibližně 80 % dodávek surovin používaných pro výrobu biometanu. V Dánsku produkce biometanu vzrostla o 15 % ve srovnání s rokem 2021 a dosáhla více než 0,6 miliardy m3. Podíl biometanu na celkové domácí spotřebě plynu vzrostl z 20 % v roce 2021 na více než 30 % v roce 2022 což představuje nejvyšší podíl ze všech evropských zemí.

Kontakty:

- Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, habart@biom.cz

- Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, moravec@biom.cz

- Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom, schwarz@biom.cz

O CZ Biom – Českém sdružení pro biomasu

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy Europe, European Biogas Association, European Compost Network a World Bioenergy Association.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-plyn-biometan-CZ Biom

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.