Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet, plateb a souvisejících technologií na domácím trhu v roce 2022

Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává roční statistiky z oblasti platebních karet na domácím trhu za rok 2022.

Rok 2022 byl charakterizován, i přes veškeré krizové dopady na tuzemskou ekonomiku a společnost, poměrně silnou dynamikou v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů)

Celkový počet transakcí v roce 2022 v obchodních místech dosáhl 2,3 mld, tj. meziročně vzrostl o 24% a celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 1,548 bilionu Kč, tj. meziročně vzrostl o 25%.

Stálou dynamiku i nadále vykazovala oblast e-commerce s internetovými platbami

Počet e-commerce transakcí v roce 2022 dosáhl 357 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o 18%, a objem transakcí na internetu dosáhl 389 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o téměř 25%.

Razantní meziroční nárůst v používání mobilů a dalších elektronických prostředků pro placení

Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) v roce 2022 meziročně vzrostl o 80% na téměř 629 mil (oproti 345 mil v roce 2021). Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky v roce 2022 vzrostl o 86% na 394 mld Kč (oproti 211 mld Kč v roce 2021). Za rok 2022 se rozvoj mobilních plateb přiblížil ke stavu kdy bude každá třetí platební transakce provedena tokenem, tzn. mobilem či dalším elektronickým prostředkem.

Bankomaty jsou i nadále důležitou součástí domácí infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet 152 mil výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2022 znamenal 7% nárůst v meziročním srovnání s rokem 2021, objem vybraných peněz z bankomatů v roce 2022 meziročně vzrostl o více než 11% na 888 mld Kč.

"Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během roku 2022 zaznamenal u základních transakčních ukazatelů poměrně silný růst, a to i přes důsledky ekonomické krize (dopady války na Ukrajině, enormní růst inflace, cen energií, služeb a zboží). Přes mírné ochlazení v sektoru e-commerce, lze u základních transakčních ukazatelů i nadále sledovat pokračující silné meziroční nárůsty, signalizující intenzivnější používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků," uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty. "Díky častějšímu používání platebních prostředků napříč populací, včetně lidí v seniorním věku, i nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů, v roce 2022 dosáhl počet bezhotovostních transakcí úrovně 2,302 mld transakcí oproti 152 mil výběrů z bankomatů," doplňuje R.Kotlán

Hlavní ukazatele tuzemského sektoru v roce 2022 (v meziročním srovnání s rokem 2021)

Platební karty, elektronické platební prostředky & transakce

Počet vydaných platebních karet celkem 14,015 mil (pro srovnání 14,092 mil v roce 2021)

Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 13,601 mil (pro srovnání 13,486 mil v roce 2021)

Počet debetních platebních karet a prostředků 12,185 mil (pro srovnání 11,755 mil v roce 2021)

Počet charge & kreditních platebních karet 1,630 mil (pro srovnání 2,135 mil v roce 2021)

Počet virtuálních platebních karet 345 tis (pro srovnání 94 tis v roce 2021)

Akceptace karet a platebních prostředků v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

Počet platebních terminálů 307 tis (pro srovnání 292 tis v roce 2021)

Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 283 tis (pro srovnání 271 tis v roce 2021)

Počet e-shopů akceptující platební karty 19,8 tis (pro srovnání 17,5 tis v roce 2021)

Počet platebních transakcí u obchodníků dosáhl 2,302 mld (pro srovnání 1,851 mld transakcí v roce 2021)

Objem platebních transakcí u obchodníků dosáhl 1,548 bilionu Kč (pro srovnání 1,235 bilionu Kč v roce 2021)

Počet platebních transakcí v e-shopech dosáhl 357 mil (pro srovnání 301 mil transakcí v roce 2021)

Objem platebních transakcí v e-shopech dosáhl 389 mld Kč (pro srovnání 309 mld Kč v roce 2021)

Bankomaty

Počet bankomatů 5.555 (pro srovnání 5.572 zařízení v roce 2021)

Počet výběrů hotovosti z bankomatů 152 mil (pro srovnání 142 mil výběrů v roce 2021)

Objem výběrů hotovosti z bankomatů 888 mld Kč (pro srovnání 796 mld Kč hotovosti v roce 2021)

Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

Počet plateb u obchodníků 2,302 mld oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 152 mil

Objem plateb u obchodníků 1,548 bilionu Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 888 mld Kč

SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK (w:bankovnikarty.cz).

ikona SBK statistiky 2022

Kontakt pro média:

Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK, e: roman.kotlan@bankovnikarty.cz, w: bankovnikarty.cz

ČTK ke zprávě vydává textovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-banky-trh-peníze-SBK

Oblast
Olomoucký (ol)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.