Společnost GWM stále více investuje do výzkumu a vývoje, takže mohla zveřejnit už více než 6000 patentů

Ze seznamu pro rok 2022, který nedávno zveřejnila společnost AutoPat, globální platforma pro velké údaje o patentech v automobilovém průmyslu, vyplývá, že společnost GWM vlastnila 6042 patentových oznámení a 4652 patentových oprávnění, což představuje meziroční nárůst o 62,86 %, resp. 42,87 %.

Kromě toho společnost GWM v oblasti NEV zveřejnila 1966 patentů a získala 1650 patentových oprávnění, což představuje meziroční nárůst o 51,11 %, respektive 80,53 %, čímž se opět zařadila na první místo mezi automobilovými podniky v Číně.

Společnost GWM vyvíjí dlouhodobé úsilí v oblasti hybridních, čistě elektrických a vodíkových technologií, aby urychlila svůj posun směrem k ekologickým technologiím.

Na poli hybridních technologií společnost GWM poprvé modernizovala technologii DHT. Jednoduché přepínání mezi třemi režimy napájení – „čistě elektrický, prioritně čistě elektrický a inteligentní hybridní" – umožňuje uživatelům vhodnější volbu podle různých situací a snadné dosažení maximální účinnosti vozidla.

Společnost GWM také dosahuje řady technologických úspěchů v oblasti plně elektronických vozidel, například pokud jde o elektrické pohony nebo elektrické ovládání. Společnost se stala jednou z mála automobilek, které mají vlastní prostředky pro vývoj a výrobu pohonných baterií v rámci daného odvětví.

V tvrdé konkurenci způsobené průmyslovými změnami vynakládá společnost GWM veškeré úsilí na vývoj inteligentní nové energie a dále přispívá svou inovační silou k budování nejdynamičtější společnosti inteligentních propojených vozidel (ICV). V současné době dosáhla společnost GWM pozoruhodných úspěchů v oblasti inteligence, přičemž míra rozšíření inteligentních modelů dosáhla v loňském roce 86,17 %.

Vědecké a technologické inovace byly vždy prioritou společnosti GWM, která věnovala zvláštní pozornost nové energii a inteligenci, ve snaze vybudovat lesní ekosystém s interakcí napříč více druhy a neustálým vývojem.

Společnost GWM nyní urychluje rozvržení nových energetických a inteligentních technologií na základě lesního ekosystému. Za tímto účelem společnost pokračuje ve zvyšování investic do inovací v oblasti výzkumu a vývoje. Podle finanční zprávy společnosti GWM za rok 2022 činily celkové investice společnosti GWM v této oblasti jen za první tři čtvrtletí roku 2022 8,544 miliardy CNY, což představuje meziroční nárůst o 64,74 %.

Společnost GWM se na poli výzkumu a vývoje vždy držela hesla „přesné investice, snaha o vedoucí postavení v oboru". Očekává se, že kumulativní investice společnosti do výzkumu a vývoje dosáhnou do roku 2025 výše 100 miliard CNY a vynaloží se především na nové energetické, inteligentní a další high-tech oblasti, aby mohly být uživatelům po celém světě nabízeny produkty s vyšší mírou čistoty, inteligence a bezpečnosti.

V budoucnu bude společnost GWM dál přicházet s novými inovacemi v oblasti inteligentních technologií pro novou energii, prohlubovat globální strategii značky „ONE GWM" a rychle se rozvíjet směrem k cíli, kterým je stát se špičkovou globální společností v oblasti inteligentních technologií.

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2004170/With_increasing_R_D_investment__GWM_discloses_Over_6_000_Patents.jpg

KONTAKT: Li Pupu, 13466544432, lipupu@dsconsulting.com

Klíčová slova Čína-automoto-věda-GWM

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.