Slavnostní otevření zrekonstruovaného bytového domu U Tiskárny

Dvoupatrový dům na nároží ulic Chopinovy a U Tiskárny byl postaven v historizujícím slohu patrně záhy po roce 1900. Dům uzavírající průhled z náměstí stojí na urbanisticky významném místě – je součástí zástavby, jejíž koncepci v rámci regulačního plánu nového centra Přívozu navrhnul na přelomu 19. a 20. století proslulý vídeňský architekt Camillo Sitte.

V době před rekonstrukcí byl dům v havarijním stavu, proto bylo nutné provést celkovou rekonstrukci se zachováním původní podoby včetně uměleckých prvků. Pro zachování historického rázu byly např. repasovány původní výkladce i rolety. V současnosti je dům evidován jako kulturní památka.

V domě se nachází celkem 6 bytů (3 byty v každém patře) a 3 nebytové prostory.

„Rekonstrukce památkově chráněného objektu U Tiskárny 2 byla velice náročná. Budova byla prázdná déle než 10 let a chátrala. Od konce května procházel tento nárožní tříposchoďový bytový dům, který se nachází v Přívoze nedaleko náměstí Svatopluka Čecha, kompletní doslova velkorysou rekonstrukcí, při níž byl opraven od sklepa až po střechu,“ vysvětluje místostarosta David Witosz.

Doba realizace rekonstrukce květen 2022 – listopad 2022

Projektant MS Projekce, s.r.o.

Zhotovitel SUBSTAV Invest s.r.o.

Cena dle projektové dokumentace 19,531.739 Kč

Skutečna realizační cena rekonstrukce 20,062.197 Kč

Celkové náklady 20,955.226 Kč

Investorem byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Statutární město Ostrava přispělo na rekonstrukci částkou 9,058.000 Kč z Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

„V případě rekonstrukce tohoto bytového domu bych rád poděkoval také městu Ostrava, které na popud našeho obvodu a několika dalších ostravských obvodů zřídilo fond na opravu bytových jednotek ve výši 50 mil. korun na rok pro všechny městské obvody, který nyní zvýšilo na 70 mil. korun na rok. Právě z tohoto fondu byla částečně finančně podpořena i oprava této kulturní památky,“ dodává místostarosta David Witosz.

Klíčová slova ČR-správa-stavby-Ostrava

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.