Tisková zpráva ke konferenci „Dřív, než bude pozdě – sršeň asijská“

"Dřív, než bude pozdě – sršeň asijská“ je prvá konference v ČR k invazi tohoto hmyzu do Evropy. Koná se 23. 2. 2023 od 10.00 hod., Slezská 7, Praha 2 (Státní veterinární správa) jako součást mezinárodního projektu z programu Erasmus+ EU. Cílem je připravit se na možný výskyt tohoto druhu v ČR. Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. (PSNV-CZ).

Projekt "Education, Training and Capacity-Building in theFieldofBeekeeping and Civil Defense Services“ realizují v letech 2021–2023 čtyři země. Hlavním garantem je SR (Střední odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica), ČR (PSNV-CZ), Rakousko (Ecodesign Company GmbH, Vídeň) a Francie (ApiSaveurs) – nositelka praktických zkušeností.

Na konferenci vystoupí přírodovědci, veterináři, včelaři, hasiči. Všech se jich spolu s obcemi problém týká. Přihlášeno je cca 200 osob s fyzickou, případně on-line účastí, z uvedených profesí.

PSNV-CZ vydává ke konferenci příručku o biologii a tlumení sršně asijské a informační leták. Materiály budou na konferenci k dispozici a poté si je lze stáhnout na www.psnv.cz, kde jsou rovněž podrobnosti k akci.

Setkání s novináři se uskuteční v místě konání konference v 09.00 hod.

Kontakt:

PhDr. Marie Šotolová, Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

E-mail: marie.sotolova@post.cz

Klíčová slova ČR-chov-včelaři-Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.