Globální partneři oznamují inovace pro správu moří na pomoc našim oceánům s podporou soukromého sektoru od společnosti Mary Kay Inc.

Dr. Lizzie McLeodová, která vede program organizace The Nature Conservancy (TNC Global Reef Program) Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay

Projekt je průkopníkem inovativní, snadno dostupné platformy se zasvěcenými pokyny, nástroji pro podporu rozhodování a praktickými znalostmi pro odborné pracovníky na moři

Správci a odborní pracovníci zabývající se ochranou oceánů, světoví odborníci a vysocí úředníci se scházejí na Pátém mezinárodním kongresu o chráněných mořských oblastech (IMPAC5) od 3. do 9. února v kanadském Vancouveru, aby se zasadili o ochranu oceánu.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005185/cs/

IMPAC5 je přední konference pro výměnu poznatků v rámci celosvětové komunity správců, odborných pracovníků a rozhodovacích orgánů v oblasti ochrany oceánů. Poskytuje příležitost upozornit na nejnovější vědecké poznatky a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy s cílem posílit ochranu mořské biologické rozmanitosti a chránit přírodní a kulturní dědictví oceánu.

Na sympoziu IMPAC5 s názvem „Inovace v oblasti zlepšování mořských chráněných oblastí“ byla exkluzivně představena nová internetová platforma pro plánování a správu chráněných mořských oblastí. Tato vzdělávací platforma vede plánující subjekty a odborné pracovníky pro chráněné mořské oblasti k praktickým přístupům k řešení klíčových problémů, kterým čelí. Na tomto sympoziu se setkaly hlasy ze všech stran ochrany moří a byl zdůrazněn význam sdílení znalostí pro zlepšení správy oceánů mezi zúčastněnými stranami na všech úrovních.

Vzhledem k tomu, že účinně jsou chráněna méně než 3 % oceánů, je naléhavě nutné posílit naše úsilí po celém světě a zvýšit počet chráněných mořských oblastí. Musíme také zvýšit účinnost chráněných mořských oblastí při dosahování jejich cílů v oblasti ochrany a udržitelnosti. Nedávno přijatý celosvětový rámec pro biologickou rozmanitost zahrnuje klíčové cíle ochrany 30 % mořských a suchozemských oblastí planety a obnovy znehodnocených suchozemských a mořských oblastí do roku 2030.

Doktorka Lizzie McLeodová, vedoucí oddělení globálních systémů útesů v organizaci The Nature Conservancy, poznamenala: „Využití získaných zkušeností a osvědčených postupů po celém světě k dosažení těchto ambiciózních cílů v oblasti správy oceánů je prioritou ochrany přírody, a to včetně společné tvorby řešení s klíčovými partnery.“

Využitím vědeckých inovací, nových technologií a osvědčených celosvětových postupů mohou správci moří lépe čelit hlavním hrozbám, kterým čelí mořské ekosystémy po celém světě. „Chráněné mořské oblasti jsou klíčem ke zdraví oceánů a udržitelnému rozvoji. Ne vždy jsou však efektivní bez řady podpůrných opatření. Je zapotřebí nástrojů na podporu rozhodování, které umožňují lepší projektování a správu chráněných mořských oblastí, sdílení znalostí a spolupráci, aby zainteresované strany v oblasti mořského prostředí získaly podporu, kterou potřebují k lepší ochraně oceánů,“ uvedl Ole Vestergaard, programový úředník Programu OSN pro životní prostředí.

„Společnost Mary Kay s potěšením podporuje TNC ve spolupráci s UNEP a dalšími odborníky z celého světa v úsilí o ochranu nejcennějšího bohatství našeho světa: oceánů,“ uvedla. Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay. „Tyto organizace stojí v první linii boje za ochranu našich vodních cest a my doufáme, že díky finanční podpoře společnosti Mary Kay budou mít k dispozici nástroje a zdroje potřebné k zajištění zdravých oceánů pro další generace.“

O organizaci The Nature Conservancy

Organizace The Nature Conservancy je celosvětovou organizací ochranářů, jejímž cílem je chránit půdu a vody, na nichž závisí veškerý život. Vycházíme z vědeckých poznatků a vytváříme inovativní řešení nejzávažnějších problémů našeho světa přímo v terénu, aby příroda a lidé mohli společně vzkvétat. Zabýváme se změnou klimatu, chráníme půdu, vody a oceány v nevídaném měřítku, zajišťujeme potraviny a vodu udržitelným způsobem a pomáháme k udržitelnějšímu rozvoji měst. Působíme v 79 zemích a územích a využíváme přístup založený na spolupráci, který zapojuje místní komunity, vlády, soukromý sektor a další partnery. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

O Programu OSN pro životní prostředí (UNEP – United Nations Environment Programme)

UNEP je předním celosvětovým názorovým hlasem v oblasti životního prostředí. Poskytuje vedení a podporuje partnerství v péči o životní prostředí tím, že inspiruje, informuje a umožňuje státům a lidem zlepšit kvalitu jejich života, aniž by ohrozili kvalitu života budoucích generací.

O Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních bořitelek skleněných stropů, založila v roce 1963 svou vysněnou kosmetickou společnost s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců ve více než 35 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay zavázala posilovat ženy na jejich cestě prostřednictvím vzdělávání, poradenství, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay se věnuje investicím do vědy stojící za zkrášlováním a výrobě špičkové péče o pleť, barevné kosmetiky, doplňků stravy a vůní. Mary Kay věří v obohacování dnešních životů pro udržitelný zítřek, spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci excelence v podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu osob, které přežily domácí násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí k tomu, aby si šly za svými sny. Více informací naleznete na marykayglobal.com, najděte si nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na Twitteru.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005185/cs/

Kontakty:

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 or media@mkcorp.com

Karen Foerstel Director, Conservation Communications Strategy, Global Marketing and Comms

917.652.2642 or kfoerstel@TNC.ORG

The Nature Conservancy

Zdroj: Mary Kay

Klíčová slova USA-příroda-ekologie-internet-kosmetika-Mary Kay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.