Sdružení EPS ČR napomáhá předejít úniku mikroplastů do přírody

Sdružení EPS ČR napomáhá předejít úniku mikroplastů do přírody

Sdružení EPS ČR napomáhá předejít úniku mikroplastů do přírody

Mezinárodní program Operation Clean Sweep (zkr. OCS) pomáhá plastikářskému průmyslu prostřednictvím specifických pokynů snižovat náhodný únik mikroplastů ze zpracovatelského zařízení do životního prostředí, s cílem v budoucnu jakékoliv ztráty eliminovat. Sdružení EPS ČR se z vlastní iniciativy do programu zapojilo vloni. Kontrolou OCS aktuálně prošli čtyři členové, zbytek sdružení se na kontrolu chystá během prvního pololetí letošního roku.

Výrobci plastů a plastových výrobků se snaží předejít úniku mikroplastů spojenému s výrobou materiálu. Ke ztrátám plastových pelet může bohužel docházet ve všech fázích hodnotového řetězce, je tedy klíčové k problému přistupovat zodpovědně a dbát na uplatňování všech kontrolních opatření v oblasti životního prostředí, bezpečnosti i řízení kvality. Proto vznikl mezinárodní program OCS, který napomáhá společnostem i oborovým asociacím skrze řadu doporučení a specifických nástrojů významně omezit ztrátu plastových pelet, vloček či granulí do životního prostředí, s cílem dosáhnout nulového úniku v nejbližších letech. V současnosti je do programu zapojeno více než 1800 společností z celého světa.

V loňském roce do programu vstoupilo i Sdružení EPS ČR. "Z pozice výrobců a zpracovatelů nejrozšířenějšího izolačního materiálu na českém trhu cítíme potřebu aktivně podpořit snahy Evropské komise identifikovat možnosti politiky zaměřené na snížení neúmyslného uvolňování mikroplastů do životního prostředí. Proto jsme se rozhodli k dobrovolnému plnění závazků, které z programu OCS vyplývají,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Členové sdružení, kteří prokáží, že splňují podmínky programu, obdrží certifikát s roční platností. Pro maximalizaci účinnosti opatření proběhne po dvanácti měsících opětovná kontrola provozu, kdy bude případně platnost certifikátu prodloužena. K získání certifikátu musí společnost splnit 16 konkrétních podmínek. Namátkou se jedná o následující:

- Firma musí mít zpracovanou dokumentaci pro zabránění úniku mikroplastů do životního prostředí.

- Firma pravidelně školí zaměstnance pro zamezení ztrát mikroplastů v celém procesu od příjmu suroviny až po expedici hotového materiálu.

- Surovina je skladována na suchém a zakrytém místě.

- Sklad suroviny je řešen bez vyústění kanalizace.

- V jednotlivých prostorách jsou k dispozici úklidové prostředky s řádným označením.

- Pravidelně probíhá úklid všech venkovních prostor areálu závodu, k dispozici musí být příslušná technika (např. strojní vysavač).

Jako první obdržela v dubnu loňského roku certifikát společnost Bachl, která se zaměřuje na výrobu izolačních a stavebních materiálů. Na podzim ji následovaly společnosti Rapol, P-Systems a Vodopol. "Mám radost, že sdružení přistoupilo k dobrovolnému závazku odpovědně a angažovaně. Předpokládáme, že do poloviny letošního roku budou pro obdržení certifikátu způsobilí i zbývající členové,“ komentuje Zemene.

Sdružení EPS ČR tímto navazuje na svoje aktivity v oblasti recyklace a udržitelnosti, konkrétně na dobrovolný závazek podpořit co nejvyšší míru recyklace polystyrenu do roku 2030. „Předpokládáme, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace EPS v ČR dosáhnout více než 50 % a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu,“ uzavírá Zemene.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz a o jeho recyklaci na www.recyklujemepolystyren.cz

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Klíčová slova ČR-odpady-stavebniny-ekologie-firmy-EPS-Native PR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.