Společnost NTT Com uvedla na trh renovovanou SkyWay SDK (softwarovou komunikační sadu) pro univerzálnější rozvoj služeb online komunikace

Společnost NTT Communications Corporation (NTT Com), a to podnik IKT řešení a mezinárodní komunikace v rámci skupiny NTT, ohlásila dnes okamžité uvolnění renovované sady rozvoje softwaru SkyWay (SDK). Implementace hlasových služeb v reálném čase, video a datová komunikace pro aplikace a webové stránky, to vše je s pomocí nové SkyWay SDK snadnější než kdykoli předtím.

Lidé zajímající se o plánování a vývoj služeb online komunikace se mohou přihlásit k účasti na bezplatném webovém semináři buď k účasti osobní (50 osob) nebo onlinové (100 osob), aby se o renovované sadě SkyWay SDK dozvěděli více, a to v sídle společnosti NTT Communications v Tokiu od 15:00 hodin japonského času dne 23. února.

SkyWay vyznačující se jednoduchým použitím a podporovaná rozsáhlou dokumentací nevyžaduje speciální technické dovednosti nebo znalosti hlasové/video komunikace nebo budování serverů a lze ji používat pro širokou škálu aplikací, jako jsou online lekce, internet věcí IoT a robotů. Doposud byla SkyWay nasazena pro vývoj více než 20.000 služeb

SkyWay se hodí pro různé formáty hovorů včetně hlasových a video hovorů, hovorů dvou osob a skupinových hovorů a videokomunikaci se sdílenou obrazovkou. Je také vícenásobnou platformou SDK pro rozvoj komunikačních služeb vyhovující specifickým kategoriím oborů a podnikání. SkyWay zajišťuje vysoce kvalitní komunikaci v reálném čase, jak dokládá její 99,96% míra provozuschopnosti ve fiskálním roce 2021. Také úspěšně provádí vysoce kvalitní zámořské hovory nastavením serverů na přenos obousměrné komunikace mezi Asií, Severní Amerikou a Evropou.(1) Kromě toho je možné užívat SkyWay při bezplatné verifikaci a rozvoji služby, dokud je uživatelova služba skutečně spuštěna. Navíc jsou poplatky přizpůsobeny škále služeb a účtování se provádí na bázi čerpání z přeplaceného objemu služby.

V důsledku pandemie COVID-19 se online komunikace prudce diverzifikovala a nyní běžně obsahuje události zahrnující tucty lidí, stejně jako komunikačních robotů. V reakci na to se společnost NTT Com rozhodla aktualizovat architekturu SkyWay a uvolnit ji pro trh jako novou službu s vylepšenými funkcemi pro zvýšenou univerzálnost, včetně následujícího:

• Větší počet současně volajících (rozšířeno ze 20 na maximálně 100)

• Omezení koncového zatížení podle prostředí koncového uživatele (současného vysílání (2) a API pro flexibilní přenos/příjem médií, jako jen určitého videa/audia)

• Autentizace a autorizace pro kontrolu přenosu videa/audia každému koncovému uživateli

Následují dva příklady rozšířených funkcí SkyWay.

1. Virtuální kancelář SkyWay lze použít k vytvoření systému pro prezentaci určenou celému úřadu pro až 100 osob, přičemž současně umožňuje osobám přijímat audio/video vhodně přizpůsobené pro každého uživatele, jako je video s nízkým rozlišením pro snížení zatížení systému a baterií pro mobilní zařízení nebo terminály s nízkým výkonem zpracování dat. Rovněž je možné kontrolovat účast na soukromých konferencích.

2. Podporu při práci na dálku SkyWay lze také použít k vytvoření systému umožňujícího supervizorovi instruovat na dálku množství lidí na pracovišti s využitím videa pro podrobné pokyny, nebo pouze audia, pokud dostačují jednoduché verbální pokyny. Selektivní použití videa a/nebo audia umožňuje, aby systém dosáhl k mnoha lidem s minimálním zatížením.

Žádosti o službu budou přijímány od 31. ledna. Pro podrobnosti navštivte prosím webovou stránku,nebo kontaktujte zástupce prodeje společnosti NTT Com, a na ceny služeb se prosím podívejte zde. (Částečně pouze v japonštině)

Při pohledu do budoucna očekává společnost NTT Com další aktualizaci SkyWay rozšířením škály hlasových a video hovorů, vylepšením datové komunikace pro synchronizaci většího počtu lidí a podporu herních platforem pro živé stream přenosy a metaverso. Navíc budou vylepšeny zážitky z hlasových a video hovorů. A také, nové funkce SkyWay pro měření kvality a pro analýzu problémů budou čím dál víc vylepšovat video a audio v různých prostředích. Ve svém postupu bude NTT Com pokračovat v rozvoji podnikání souvisejícího se SkyWay, aby podporovala další vývoj komunikace v reálném čase a její snadnou implementaci neodborníky ve světě, kde lidé smysluplně komunikují s pomocí síly digitálních technologií.

Pro víc informací o SkyWay se prosím podívejte zde.

1 Technologie, která terminálu umožňuje zvolit nejvhodnější přenosové zařízení, aby se minimalizovalo zdržení mezi terminály (udělen patent č. 6254620).

2 Technologie pro přenos téhož videa do různých terminálů za použití různých přenosových rychlostí, jako je nízké rozlišení do mobilních zařízení s omezeným výkonem zpracování dat a šířkou pásma a vysoké rozlišení do počítačů.

O společnosti NTT Communications

Společnost NTT Communications řeší globální technologické výzvy tím, že pomáhá firmám využít řízená řešení IT infrastruktury, aby překonaly komplexnost a rizika svých IT prostředí. Tato řešení jsou podporována naší celosvětovou infrastrukturou, včetně veřejných a soukromých sítí v rámci globální sítě Tier-1, která je nejlepší v oboru. To zahrnuje 190 zemí/regionů a víc než 500.000 m2 plochy zařízení nejmodernějších datových center na světě. Jako hlavní poskytovatel služeb a řešení obchodního podniku skupiny DOCOMO vytváříme hodnotu poskytováním celosvětové podpory pro restrukturalizaci oboru a společnosti, nové styly práce a digitální transformaci ve společenstvích. Spolu s NTT Ltd., NTT Data a s NTT DOCOMO jsme skupinou NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005806/cs/

Kontakty:

Pro víc informací

SkyWay Promotion Office

Platform Service Division NTT Communications Corporation

E-mail: skyway@ntt.com?

Zdroj: NTT Communications Corporation

Klíčová slova Japonsko-počítače-komunikace-NTT Com

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.