IROP vloni naděloval hlavně krajům a obcím

Postupné uzavírání největšího evropského dotačního programu v ČR pro programové období 2014-2020 přináší zajímavé statistiky. Ukazuje, jak důležitým zdrojem financí je Integrovaný regionální operační program (IROP) pro kraje a obce. Jen v minulém roce inkasovaly přes 13 miliard Kč. Další téměř tři miliardy zamířily do organizačních složek státu (jde např. o hasičský záchranný sbor). Celkově získali příjemci z IROP vloni přes 20 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program z let 2014 až 2020 nebyl dosud uzavřen, protože do něj v roce 2021 přibylo 28,1 mld. Kč pro nemocnice, sociální oblast, hygienické stanice a složky IZS v reakci na pandemii covid-19. IROP tak celkem rozdělí 145 mld. Kč. Centrum pro regionální rozvoj, které má spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR program na starosti, se tak dostalo do situace, kdy ještě dobíhají velké projekty právě z tohoto programu a zároveň se v minulém roce naplno rozběhl IROP na léta 2021 až 2027, který má pro žadatele připraveno kolem 117 mld. Kč.

"Podle celkového počtu schválených žádostí a uvolněných peněz v roce 2022 však můžeme jednoznačně tvrdit, že stíháme, aniž bychom jakkoliv snižovali kvalitu své práce. Vloni odešlo úspěšným žadatelům více než 20 miliard korun, jen za poslední tři měsíce to bylo přes 6 miliard. Šlo celkem o 2 724 žádostí o platbu, které jsme museli posoudit a úspěšně odbavit," říká Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR.

Následující tabulka ukazuje rozdělení reálně vyplacených prostředků podle typu subjektů. Evropské peníze mířily především do investic, které realizují kraje a obce.

Na soukromý sektor zbylo 6 % prostředků, do neziskového sektoru pak mířila 4 %, církevní instituce získaly na investice lehce přes tři čtvrtě miliardy. "Většina z těchto prostředků se použila na opravy historických památek. V případě neziskového sektoru peníze pomohly hlavně v sociální sféře. Typickým žadatelem byly charity a sociální služby obcí a krajů, které díky evropským penězům z IROP rozšířily nebo zkvalitnily pomoc lidem v nouzi," říká Helena Miškovičová, ředitelka sekce IROP Centra pro regionální rozvoj ČR.

Ukázky realizovaných projektů jsou dostupné na webové stránce www.Regionynasbavi.cz. Všechny podpořené projekty jsou pak na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu: irop.mmr.cz.

O Centru pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Už od roku 1996 je její hlavní činností administrace a kontrola čerpání evropských fondů. Nyní má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů a zároveň udržet vysokou úroveň kvality práce.

Kontakt:

e-mail: hello@taktiq.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-EU-hospodářství-dotace-IROP-Taktiq Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.