Studie Gartner® Magic Quadrant™ za rok 2022 ocenila společnost SearchBlox v kategorii Insight Engines

Společnost SearchBlox Software, Inc, která vyvíjí intuitivní a inteligentní podnikové vyhledávače založené na open source technologii, s hrdostí oznamuje umístění ve studii Gartner® Magic Quadrant™ 2022 v kategorii insightových vyhledávačů (Insight Engines). Společnost SearchBlox byla oceněna za realizační schopnosti a úplnost vize.

Naše vyhledávače s podporou umělé inteligence pomáhají zlepšit zaměstnaneckou (EX) i zákaznickou (CX) zkušenost zejména organizacím v oblasti státní správy, finančních služeb, technologií a zdravotnictví v Severní Americe.

"Zařazení do studie Gartner® Magic Quadrant™ 2022 v kategorii insightových vyhledávačů nás velice těší," říká produktový ředitel společnosti SearchBlox Timo Selvaraj. "Vnímáme ho jako uznání naší neutuchající snahy zpřístupňovat cenná podniková data a zároveň zlepšovat zkušenosti koncových uživatelů. Naše sada vyhledávacích nástrojů SearchAI, včetně např. nástroje SmartSuggest™ a SmartFAQs™, nabízí robustní fungování s intuitivní uživatelskou zkušeností, která odpovídá současným požadavkům trhu."

"S přibývajícími zdroji dat je přístup k potřebným informacím stále komplikovanější," dodává odborný ředitel společnosti SearchBlox Dr. John Lewis. „Proto se naše strategie zaměřuje na využití umělé inteligence k automatickému zlepšování samotného obsahu. Moderní podnikové vyhledávání musí dokázat více, než jen odpovídat na dotazy. Koncoví uživatelé potřebují ke svému rozhodování kontext a orientaci. A naše produkty jim je poskytují."

Další informace o společnosti SearchBlox, SearchAI nebo o studii Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines za rok 2022 naleznete na adrese SearchBlox.com.

Prohlášení o odpovědnosti společnosti Gartner

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou ve svých výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologií vybírat dodavatele pouze na základě nejvyššího hodnocení nebo jiného označení. Výzkumné publikace společnosti Gartner jsou tvořeny stanovisky výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za prohlášení faktů. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Gartner a Magic Quadrant jsou ochranné známky společnosti Gartner, Inc. nebo jejích přidružených společností a jsou zde použity se svolením. Veškerá práva vyhrazena.

O společnosti SearchBlox

Společnost SearchBlox vyvíjí intuitivní a inteligentní insightové podnikové vyhledávače na základě open source technologií, které zjednodušují vyhledávání v rozsáhlých organizacích. Mezi klienty společnosti SearchBlox patří přední severoamerické společnosti z oblasti finančních služeb, technologií, zdravotnictví a státní správy. Společnost SearchBlox je autorem SearchAI, sady nástrojů, které automaticky zlepšují relevanci dat a poskytují koncovým uživatelům plně personalizované služby.

Zdroj: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15. prosince 2022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248677/SearchBlox_Logo.jpg

KONTAKT SearchBlox Software, Inc. | contact@searchblox.com | (866) 933-3626

Klíčová slova USA-trh-počítače-firmy-SearchBlox Software

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.