Bankrot společnosti HONX, Inc. stanovuje lhůtu pro podání žádostí o odškodnění v souvislosti s aktuální újmou způsobenou azbestem

Společnost HONX, Inc. („HONX") v letech 1965 až 1998 postavila, vlastnila a provozovala ropnou rafinerii, dříve známou jako Hess Oil Virgin Islands Corporation („HOVIC"), na ostrově Svatý Kříž na Amerických Panenských ostrovech. Pracovníci této ropné rafinerie (a rodinní příslušníci a další osoby, které s nimi přišly do styku) mohli být vystaveni azbestu.

Každý, kdo se domnívá, že má vůči společnosti HONX nárok na odškodnění za onemocnění související s azbestem, musí podat žádost do 17. března 2023, aby měl na odškodnění nárok.

Prakticky všechny ropné rafinerie postavené před rokem 1980 používaly výrobky s azbestem nebo je obsahovaly. Azbest je vlákno, které se používalo jako izolace v drátech, potrubích, kotlích, generátorech, odvaděčích páry, čerpadlech, ventilech, elektrických deskách, těsněních, těsnícím materiálu, turbínách, kompresorech, cementu a cementových trubkách.

Onemocnění související s azbestem mohou být velmi závažná nebo smrtelná a zahrnují nemoci, jako je mezoteliom, rakovina plic, rakovina hrtanu, jícnu, hltanu, žaludku, azbestóza a pneumokonióza. I když byla osoba vystavena azbestu před mnoha lety, může se jí toto oznámení týkat, protože onemocnění související s azbestem se může objevit i desítky let po kontaktu s azbestem.

Jednotlivci mohli být vystaveni azbestu, pokud oni nebo jejich rodinní příslušníci pracovali v ropné rafinerii jako zaměstnanci, dodavatelé nebo v jiné roli. Lidé mohli být také vystaveni azbestu při kontaktu s jinou osobou, která pracovala v ropné rafinerii (například pokud byl azbest přinesen domů na oděvu manžela či manželky nebo rodičů). Žádost lze podat také jménem zemřelého, nezpůsobilého nebo nezletilého člena rodiny.

Pro všechny, kteří mohli být vystaveni azbestu z ropné rafinerie a u nichž byla diagnostikována nemoc související s azbestem nebo kteří pociťují její příznaky, platí lhůta pro podání žádosti do 17. března 2023 do 17:00 hodin (centrálního času USA). Žádosti lze podávat online na adrese www.St.CroixClaims.com. Papírové formuláře žádostí si můžete buď stáhnout z webových stránek, nebo si je vyžádat na telefonním čísle 1-855-345-6272 (bezplatné) nebo 949-236-4562 (mezinárodní). Další informace mohou jednotlivci získat také u Oficiálního výboru nezajištěných věřitelů na adrese HONXClaimantInfo@akingump.com. Vyplnění formuláře žádosti trvá kolem pěti minut.

Pracovníci ropné rafinerie (a jejich rodinní příslušníci a další osoby, které přišly s těmito pracovníky do styku), u nichž byla diagnostikována nemoc související s azbestem nebo kteří pociťují její příznaky, musí podat žádost, aby si zachovali nárok na odškodnění od společnosti HONX. Pracovníci ropné rafinerie (a jejich rodinní příslušníci a další osoby, které přišly s těmito pracovníky do styku), u nichž nebyla nikdy diagnostikována nemoc související s azbestem ani se u nich neprojevily její příznaky, by se měli poradit s právníkem.

Kontakty pro média

E-mail: TeamHonx@stretto.com

Telefon: 855 345 6272 (bezplatné) nebo 949 236 4562 (mezinárodní)

Klíčová slova USA-ropa-právo-zdraví-HONX

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.