Nový investiční fond řeší potřeby pro důstojné a aktivní stáří

Stárnutí je jednou z nejnáročnějších etap v životě každého člověka. I ti největší individualisté s přibývajícím věkem zjišťují, že musejí provádět úpravy svého dosavadního životního stylu. Velkým tématem je v této souvislosti samozřejmě otázka bydlení. Čeští senioři nemají moc možností, jak překlenout propast mezi vlastním bytem a umístěním do domova seniorů. ESG SeniorCARE SICAV přináší řešení, jak proměnit stáří v nejkrásnější období života.

Pomalu se k nám dostává trend populární zejména v USA – nájemní bydlení odpovídající požadavkům ESG. Jaká pozitiva přináší seniorům i potenciálním investorům?

"Covid lidem připomněl, že nejdůležitější je, zda máte domov, útočiště pro sebe a rodinu. Tak je tomu i u seniorů," podotýká Martin Gillar, předseda správní rady ESG SeniorCARE SICAV, která za projektem stojí.

Koncept nájemního bydlení pro seniory přichází do Česká se značným zpožděním. V USA a v dalších západoevropských zemích je vnímán jako zažitý a populární model. Jde o řešení, které senioři ve velkém poptávají – díky němu si mohou udržet kýženou samostatnost a zároveň mají po ruce komplexní portfolio služeb od těch medicínských až po ty komunitní. Určující standard ztělesňuje už poměrně běžně užívaná zkratka ESG.

Mezera na trhu jako investiční příležitost

Fenomén nájemního bydlení a následné péče o seniory nabízí řešení zejména díky tomu, že umožňuje aktivní zapojení soukromých investorů. ESG SeniorCARE SICAV je momentálně v tuzemsku jediným projektem tohoto typu a jeho autoři chtějí do budoucna za pomoci dalších investorů rozšiřovat regionální pokrytí i portfolio služeb, které společnost nabízí seniorům v rámci programu nazvaného CareFEEL.

"Vše začíná individuálním zhodnocením potřeb každého zájemce o ubytování v našich zařízeních. Specialisté sestaví komplexní plán dle preferencí klienta. Počínaje navržením ideálního zařízení, programu péče, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit až po plán a realizaci přestěhování, designu vaší nové jednotky a programu dlouhodobě udržitelného financování bydlení v našich zařízeních," vysvětluje obvyklý postup Gillar, který vyzdvihuje i soulad projektu s nároky na ochranu životního prostředí. Jedním z projevů toho je i fakt, že všechna zařízení jsou umístěna v kompletně energeticky soběstačných budovách.

"Již komunikujeme s několika institucionálními evropskými investory, kteří v rámci alokace prostředků do opravdových ESG projektů mají zájem v našich projektech 'nahradit' bankovní financování a to nejen nižšími úrokovými sazbami a délkou splatnosti, ale i partnerským přístupem a pipelinou klientů pro samotný projekt," doplňuje Martin Gillar.

Potřeba kapacit pro důstojné stárnutí

Základem je respekt k výjimečnosti každého klienta, což pomáhá i samotným seniorům absolvujícím náročné rozhodování a stěhování. Společnost má v nabídce tři kategorie. SeniorBYTY nejvíce ocení ti, kteří jsou a nadále chtějí být samostatní – zároveň ale neváhají využít výhod typu bezbariérovosti, možnosti zapojit se do místní komunity či využívat denních služeb z ranku domácí sociálně-zdravotní péče. SeniorUNITS jsou určeny těm, kteří potřebují soustavnou asistenci specializovaných pečovatelů. Poslední kategorií jsou SeniorHOMES pro klienty vyžadující komplexní zdravotní péči.

V rámci projektu ESG SeniorCARE SICAV je momentálně v různém stádiu provozu a přípravy šest zařízení po celé České republice – v Pardubicích, Ostravě, Chebu, Jesenici u Prahy, Němčicích a Teplicích. Během roku 2023 přibydou další čtyři.

Kontakt pro média:

Martina Kymrová

Head of PR & Marketing

PR@HOMECAPITAL.eu

www.HOMECAPITAL.eu

PR@ESGSENIORCARE.eu

www.ESGSENIORCARE.eu

Čapkova 2, Prague 4, Czech Republic

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-byty-menšiny-senioři-CP management

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.