Nadace pro terapii Angelmanova syndromu (FAST) daruje 5 milionů dolarů na podporu klinických studií vzácných neurovývojových poruch

Ředitelkou výzkumného centra při Rush University jmenována dr. Elizabeth Berry-Kravisová

Nadace pro terapii Angelmanova syndromu (FAST) dnes oznámila dar ve výši 5 milionů dolarů na založení nového centra pro klinické studie a translační výzkum vzácných neurovývojových poruch, prvního vlajkového centra svého druhu, které bude řídit Dr. Elizabeth Berry-Kravisová. Centrum, pojmenované Rush F.A.S.T. se stane globální centrálou pro vzdělávání jednotlivců v oblasti provádění neurogenetických klinických studií a poskytování inovativních intervenčních terapií, které vyžadují moderní metody a specializovanou péči.

Mnoho lékařů, kteří se zabývají neurogenetickými poruchami, provozuje vynikající kliniky všeobecné a specializované péče pro vybrané podskupiny těchto poruch, ale postrádá průpravu ve specifikách zakládání, provádění a vykazování klinických studií. Absence cíleného vzdělávání v oblasti promptního uskutečňování těchto studií pak výrazně omezuje možnosti získávání subjektů.

"Jsme svědky začátku nové éry. Aktuálně je ve vývoji více než 25 terapeutických programů pro Angelmanův syndrom, přičemž většina z nich je solidně financována nadací FAST," uvedla vědecká ředitelka sdružení FAST dr. Allyson Berentová. "Nacházíme se ve zlomové fázi, kdy jsme již připraveni uvolnit řadu těchto programů pro rané stadium klinických zkoušek s prvním podáním člověku (first-in-human, FIH), většina nemocnic však nemá dostatečnou kapacitu, aby na tuto explozivně rostoucí potřebu dokázala reagovat."

Jako řešení tohoto problému poskytne nové centrum pod vedením Dr. Berry-Kravisové, která vede klinické studie již více než 20 let, první organizovaný školicí program pro osoby zaměřené na provádění klinických studií a podávání nových léků u vzácných neurogenetických poruch. Zřízení oficiálního stipendijního programu pro tuzemské i mezinárodní kandidáty umožní vzdělávat lékaře v řadě specifických oblastí – nutných předpokladů pro zahájení perspektivní klinické studie, regulačních překážek při uzavírání smluv a schvalování etických kritérií, problémů při vytváření infrastruktury pro testování pacientů a sestavování potřebných specializovaných klinických týmů (např. anesteziologové, koordinátoři studie, vyškolení neuropsychologové, neurologové/epileptologové, neurochirurgové a další specialisté relevantní pro konkrétní hodnocení) a dalších. Program navíc podpoří infrastrukturu a výstavbu potřebnou k vytvoření nejmodernějšího zařízení při Rush university s prostory pro klinické zkoušky, které mají být vybudovány s ohledem na potřeby této jedinečné populace pacientů.

Výzkumné centrum FAST spojí všechny tyto prvky v jednom zařízení jako vzor, jak co nejúčinněji a nejefektivněji provádět klinické zkoušky, umožní dr. Berry-Kravisové oficiálně sdílet své odborné znalosti s ostatními lékaři a přispěje k rozvoji kapacit v desítkách dalších center po celém světě. Po absolvování programu budou stipendisté FAST moci předávat tyto odborné znalosti dalším institucím po celém světě. Nadace FAST se proto zavazuje finančně podporovat modernizaci stávajících a zakládání nových center pro klinické studie, aby dosáhla rozšíření odborných znalostí a pomohla uspokojit obrovskou poptávku prostřednictvím početné sítě center.

Stipendisté FAST absolvují praktický výcvik a na celý rok se zapojí do fungování centra, kde se budou plně soustředit na provádění klinických hodnocení neurovývojových poruch. Kromě stipendistů budou v Rush F.A.S.T. Center školeni formou kratších stáží také externisté, kteří se budou vzdělávat v oblasti podávání léčiv, rozvíjet své dovednosti a zdokonalovat se v efektivitě, aby následně mohli po návratu do svých institucí podávat intervenční terapeutika více pacientům a co nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem.

"Stojíme na prahu mnoha zásadních průlomů, a proto je mi ctí, že jsem byla v tak kritické době jmenována ředitelkou Rush F.A.S.T. Center," řekla Dr. Elizabeth Berry-Kravisová. "Centrum pomůže ohromnému počtu lidí a já se nemohu dočkat spolupráce s nejbrilantnějšími mozky v oboru, která pomůže uskutečnit převratné medicínské pokroky zítřka."

Kontakt pro média:

Eric Koch

617-733-6891

ericdkoch@gmail.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960763/FAST_Logo_Logo.jpg

Klíčová slova USA-zdraví-věda-výzkum-firmy-Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.