Hyperbarická oxygenoterapie na jihu Čech pomáhá dětem s autismem v rozvoji řeči. Po kyslíkové terapii volali rodiče autistů několik let

V Českých Budějovicích funguje prvním rokem hyperbarická komora pro děti s autismem. Rodiče klientů volali po hyperbarické terapii více než deset let. Až nyní se organizaci Autis Centrum, o.p.s. podařilo pro své klienty komoru zajistit. Podle ředitelky organizace Mileny Urbanové je zájem o hyperbarickou terapii velký zejména mezi rodiči menších dětí.

Proč hyperbarická terapie pomáhá dětem s autismem?

Hyperbarický kyslík se na kompenzaci autismu používá zhruba 20 let. Bohužel v Česku není hyperbarická terapie dosud příliš dostupná. Podporou nejen dětí s autismem pomocí hyperbarického kyslíku se celosvětově zabývá mnoho odborných pracovišť. "Účinky této terapie na lidský organismus sledujeme více jak deset let. Díky tomu, že jsme v kontaktu s podobným zařízením v Kalifornii, máme možnost vidět přínos hyperbarické terapie pro tamní rodiny a jejich děti s autismem," říká Milena Urbanová ředitelka Autis Centra v Českých Budějovicích. K metodě hyperbarické oxygenoterapie byly zpracovány studie, které zjistily, že zvýšení množství kyslíku v organismu má blahodárné účinky na řadu potíží, mobilizuje kmenové buňky, podporuje regenerační procesy v těle, napomáhá rozvoji komunikace, dodává Urbanová.

Pravidelné využití hyperbarické komory přináší nečekané výsledky

Hyperbarická oxygenoterapie spočívá v inhalaci kyslíku pomocí tzv. kyslíkových brýlí. Komoru využívá rodič společně s dítětem. „Adaptace dítěte na nové prostředí nemusí být vždy jednoduchá. Postupné zvykání na komoru a nasazení kyslíkových brýlí může trvat několik setkání. Nepříjemné může být dítěti postupné zvyšování tlaku v komoře, kterému lze čelit třeba žvýkáním. Takto dojde k okamžitému uvolnění mírného tlaku v uších,“ líčí úskalí hyperbarické terapie u dětí s autismem odborná pracovnice centra Klára Paukovičová. Současně zdůrazňuje, že před pobytem v komoře je vhodné využít intenzivní nácviky zejména pro rozvoj komunikace, soběstačnosti nebo senzorické integrace. Studie ze zahraničí doporučují minimálně dvacet hodinových terapií. Autismus nelze zcela vyléčit, ale vlivem správných přístupů podpořených hyperbarickou terapií je možné příznaky zmírnit.

5 dobrých důvodů, proč využít hyperbarickou komoru v Autis Centru

"V Autis Centru máme dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou dětí s autismem. U klientů uplatňujeme osvědčené metody a přístupy práce. Máme výhodu, že můžeme dobře individuálně nastavit a propojit tyto netechnické metody právě v kombinaci s doplňkovou hyperbarickou terapií,“ vysvětluje ředitelka centra. Při pravidelném využívání hyperbarické komory se rodiče mohou radovat ze zlepšené kvality spánku dětí s autismem, posunu komunikačních schopností, chování a socializace v kolektivu, soustředění nebo zlepšení funkce střev. O psychickou pohodu rodin se v Autis Centru stará zkušený psychoterapeut. „Cílem služeb Autis Centra je pomoci rodině a dítěti žít plnohodnotný život," říká Urbanová a doplňuje, že díky hyperbarické terapii mají rodiny naději, že mohou své dítě posunout na cestě být blíž našemu světu.

Kontakt:

Autis Centrum, o.p.s.

www.autiscentrum.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-sociální-Autis Centrum

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.