Globální investiční výhledy na rok 2023

Blýská se na lepší časy

· Stávající rizika v podobě geopolitického napětí a vysoké inflace budou přetrvávat i nadále

· Regionální rozdíly se zintenzivní v atmosféře přetahování mezi měnovou a fiskální politikou

· Globální růst se zpomalí na 2,2%, hlavním tématem bude stagflace

· Ohodnocení se ale stávají zajímavými: jako první to budou dluhopisy a ve druhé polovině roku 2023 také akcie

· Zaměření na dlouhodobá ESG témata, jakými jsou energetická transformace, uhlíková neutralita a potravinová bezpečnost

Amundi zveřejňuje své Globální investiční výhledy pro rok 2023.

Na konci nejistého roku 2022 investoři nervózně sledují geopolitické napětí, evropskou energetickou krizi a přetrvávající inflaci. Výhledy na příští rok se ale nesou v pozitivnějším světle, a to hlavně v návaznosti na blížící se obrat dosavadní politiky Fedu a na skutečnost, že aktiva se opět stanou atraktivními.

Amundi očekává zpomalení globálního růstu na 2,2%, oproti letošním 3,4%. Některé vyspělé a rozvojové země bude trápit stagnace.

V Evropě zůstává hlavní brzdou růstu energetická krize, kterou ještě zhoršují inflační tlaky spojené s dohrou covidové pandemie. Následná krize životních nákladů zavede Evropu v průběhu nadcházející zimy do recese, po které bude následovat pomalé oživení. To ale neznamená, že se sníží inflace.

Ve Spojených státech amerických agresivní a přísné kroky Fedu zvýšily riziko recese, přičemž se inflaci nepodařilo zpomalit.

Toto prostředí pomalého růstu a vysoké inflace se rozšíří i na rozvojové trhy, výjimkou bude pouze Čína. Odhad růstu HDP Číny jsme snížili z 5,2% na 4,5%. To je ale o mnoho lepší než anemická úroveň růstu v roce 2022 (3,2%). Odhad je založený na naději, že dojde ke stabilizaci realitního trhu a k postupnému oživení ekonomiky.

Inflace zůstane v roce 2023 většinou vysoká. Centrální banky budou pokračovat ve své politice “ať to stojí, co to stojí”, aby odvrátily krizi, jaké jsme čelili v 70. letech. Nadále budou zpřísňovat svoji politiku, ale pomaleji než v roce 2022. Evropská centrální banka a Bank of England ve svých posledních oznámeních naznačily, že plánují méně agresivní kroky. V Japonsku sledujeme, jak rostoucí hodnota dolaru přivede centrální banku k nutnosti přijmout přísnější opatření. Zásadní bude výše koncové úrokové sazby Fedu, která zvýší pravděpodobnost recese v USA, pokud se dostane na úroveň 6%.

Investiční následky

Vzhledem k situaci, kdy budeme svědky zpomalení globálního růstu a recese zisků v první polovině roku 2023, by investoři měli zůstat v defenzivní pozici a hlavními investičními aktivy by měly být zlato a investiční úvěry. Zároveň by ale měli být připraveni na změny v průběhu příštího roku, aby využili tržních příležitostí, jež se naskytnou v momentě, kdy se hodnoty aktiv stanou atraktivnějšími. Protivítr by měl ve druhé polovině roku 2023 pomalu ustávat a tím by mělo docházet ke zlepšení hospodářského cyklu, a tedy i k přidávání rizikovějších aktiv do portfolií.

· “Dluhopisy jsou zpět” se zaměřením na vysokou kvalitu úvěrů, je ale potřeba dávat pozor na devizový trh ve světě rozmanitých politik a také na rizika likvidity a korporátního zadlužení.

· Díky navýšení výnosnosti dluhopisů v roce 2022 a přetrvávajícímu riziku recese v příštím roce, získávají dluhopisy znovu diversifikační vlastnosti. Obnovení alokace portfolia 60-40 je na dohled.

· Akcie by měly poskytnout vstupní body a to s preferencí amerických akcií a příklonem ke kvalitě / hodnotě / vysokým dividendám. Investoři by měli postupně zvyšovat svoji expozici vůči evropským a čínským cyklickým a vysoce ohodnoceným akciím.

· Přetrvávající inflace znamená vyšší alokaci do realitních aktiv, která jsou vůči inflaci odolná, jako například infrastruktura. Soukromé zadlužení se sice začalo přefinancovávat, z větší části je ale postavené na silných základech a reality proto mohou být dobrým způsobem diverzifikace.

· Rozdíly mezi rozvojovými trhy se v roce 2023 prohloubí. Atraktivními budou země s příznivějšími inflačními a měnovými výhledy, například v Latinské Americe a EMEA. Obrat politiky Fedu by měl v pozdější části příštího roku zvýšit atraktivitu EM akcií.

· Dlouhodobé téma ESG bude nadále benefitovat z dozvuků covidu-19 a války na Ukrajině. Investoři by se měli zajímat o energetickou transformaci a potravinovou bezpečnost. V zájmu budou také sociální témata, problematická situace na trhu práce a inflace budou vyžadovat větší pozornost vůči sociálním faktorům.

Vincent Mortier, Group CIO, Amundi, řekl: “2023 bude rok dvou rychlostí s mnoha riziky, na které je potřeba dávat pozor. Dluhopisy jsou zpět, trhová ocenění jsou atraktivnější a obrat Fedu v první polovině roku by měl vyvolat zajímavé vstupní body.”

Monica Defend, Head of the Amundi Institute dodala: “Investory čekají příští rok velké výzvy, zpomalení globálního růstu, energetická krize v Evropě, přetrvávající inflace a riziko recese v USA a v Evropě. Investoři by měli být při vstupu do roku 2023 defenzivní, ale připraveni na to, využít příležitostí, které nabídnou dluhopisy a akcie ve druhé polovině roku. Vedle inflace bude hlavním hybatelem makroekonomických trendů v následujících čtvrtletích hlavně geopolitika.”

Investiční výhledy pro Českou republiku v 2023

Přichází doba dluhopisová?

V České republice očekáváme, že inflační tlaky budou v průběhu roku klesat, avšak pokles bude pomalejší (jednociferné číslo bude dosaženo patrně až ve druhém pololetí) a inflace zůstane zvýšená ještě i v roce 2024. Sama ČNB očekává normalizaci, tedy návrat do cílového inflačního pásma (2% +/-1%), až v dvouletém horizontu. Díky vysoké srovnávací základně, řada externích inflačních tlaků vyprchá, avšak rizikem zůstává tzv. „2.vlna“ inflačních tlaků, tak jak se budou postupně propisovat vyšší náklady do cen dalších produktů.

Vysoká inflace a rostoucí životní náklady samozřejmě zasáhly také hospodářský růst. Poměrně razantně klesající spotřebitelská poptávka spolu s nižší průmyslovou aktivitou v cílových exportních ekonomikách oslabují růstový potenciál české ekonomiky. Na konci letošního roku a v prvních čtvrtletích roku 2023 vidíme zvýšené riziko propadu tuzemské ekonomiky do recese. Zotavení očekáváme až ve druhém pololetí příštího roku a i díky tomu jsme snížili odhady růstu HDP na rok 2023 -0.5%, oproti letošním 2,3%.

Pro vývoj na finančních trzích budou i nadále klíčová rozhodnutí ČNB a komentáře jejích členů. Bankovní rada je názorově výrazně rozdělená, avšak aktuálně převládá spíše holubičí přístup. Z tohoto důvodu momentálně neočekáváme žádné výraznější zvýšení sazeb a naopak se domníváme, že ve druhém pololetí roku 2023 se může otevřít prostor k jejich případnému snížením, tak jak začnou vyprchávat „importované“ inflační tlaky, které dnes tlumí poměrně silná koruna, podpořená, kromě nastavené vysoké úrovně sazeb, také intervencemi centrální banky.

Výše úrokových sazeb a vrcholící inflační tlaky nás vedou k optimismu ohledně dluhopisových investic v roce 2023. Přestože existuje řada rizik, spojených zejména s hluboce deficitním rozpočtem a na to navázanou vysokou emisní aktivitou, věříme, že české státní dluhopisy mohou přinést v příštím roce kladné zhodnocení. Tak jak jsme viděli v posledním půlroce, nebude to lineární trend, ale i očekávané výrazné kolísání cen dnes již může být významně eliminováno aktuální výší výnosů.

V souladu s globální strategií stále držíme opatrnější přístup ohledně akciových investic, avšak v našich korunových balancovaných strategiích postupně začínáme navyšovat podíl dluhopisů a duraci portfolií. Pro konzervativní klienty pak nadále zůstávají atraktivní investice do instrumentů peněžního trhu či krátkodobých dluhopisů, které díky výrazně inverzní křivce nabízejí dokonce vyšší výnos, avšak dlouhodobě nižší potenciál zhodnocení při normalizaci úrokových sazeb.

O Amundi

Společnost Amundi je evropský lídr v oblasti správy aktiv, patřící mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů[1] na poli investic. K datu 30.9.2022 spravovala téměř 1.9 bilionu eur[2] pro více než sto milionů klientů na celém světě.

Prostřednictvím šesti hlavních investičních center[3] nabízí klientům bohaté služby v oblasti finančních trhů a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení. Díky své velikosti a mezinárodnímu působení má jedinečné možnosti v oblasti výzkumu a poskytuje retailovým, institucionálním a firemním klientům inovativní investiční strategie a řešení přizpůsobená jejich potřebám, cílům a rizikovým profilům šitým na míru. Z dokonalého využítí výhod, plynoucích z narůstajícího rozsahu a velikosti, jedinečným schopnostem v oblasti výzkumu, a dovednostem takřka 5 400 členů[4] týmů má Amundi možnost nabízet svým klientům nové a progresivní služby.

Udržitelnost je jedním za základních pilířů Amundi, i proto se skupina globálně zavázala k dlouhodobému dodržování principů zodpovědné investování. Byla jednou z prvních společností, která v roce 2006 podepsala deklaraci principů odpovědného investování a k 30. 9. 2021 spravovala v oblasti odpovědného financování aktiva v hodnotě 847 mld. eur.[5]

Amundi. Důvěru je třeba si získat.

Pro více informací navštivte www.amundi.cz a www.amundi.sk. Dokumenty a reporty pravidelně zveřejňujeme i na www.research-center.amundi.com.

[1] Zdroj: IPE „Top 500 asset managers“.

[2] Amundi AUM ke 30.9.2022

[3] Investiční centra Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio

[4] Počet zaměstnanců k 30.9.2022

[5] Informace Amundi k 30.9.2022

Klíčová slova ČR-hospodářství-inflace-firmy-Amundi-Oxygen Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.