Ukrajinské vědce podpoří partnerství s Nadací Průlomové ceny (Breakthrough Prize Foundation)

Ukrajinským vědcům, kteří uprchli před válkou s Ruskem nebo ztratili možnost pracovat kvůli zničení svého působiště, podají pomocnou ruku jejich australští kolegové.

Dnes oznámená pomoc bude mít podobu daru ve výši 800.000 australských dolarů, který Australské akademii věd poskytne Nadace Průlomové ceny.

Dar podpoří iniciativy, mezi něž patří např.:

• navázání dlouhodobé výzkumné spolupráce mezi ukrajinskými a australskými vědci se zaměřením na začínající a středně pokročilé výzkumné pracovníky (může se jednat o krátkodobé návštěvy australských výzkumných pracovišť s cílem navázat kontakty, které přetrvají i po skončení války);

• poskytnutí přístupu ukrajinským vědcům ke špičkové australské vědecké a výzkumné infrastruktuře a zařízením, jako jsou superpočítačové programy, synchrotrony a teleskopy, či zařízení NCRIS;

• možnost zasílat data a vzorky k analýze do australských výzkumných zařízení, přičemž výsledky budou předány zpět ukrajinským výzkumným ústavům.

Veškeré úsilí na pomoc ukrajinským vědcům se bude řídit desetibodovým akčním plánem, který má za cíl zajistit opatření zaměřená na obnovu moderního a globálně integrovaného systému vědy a výzkumu na Ukrajině.

Prezident Australské akademie věd profesor Chennupati Jagadish uvedl, že Akademie stojí na straně ukrajinského lidu a jeho vědeckých pracovníků ve vlasti i v exilu.

„Válka zničila značné množství ukrajinských výzkumných ústavů a univerzit. Tuto iniciativu považujeme za jeden z nejúčinnějších způsobů, jakými může Austrálie ukrajinskou vědeckou komunitu podpořit," řekl profesor Jagadish.

„Nová iniciativa bude představovat oboustranně výhodné partnerství a obousměrnou výměnu znalostí mezi australskými a ukrajinskými vědci."

„Děkujeme Nadaci Průlomové ceny za její štědrý dar a stálou podporu ukrajinských vědců."

Iniciativa je součástí celosvětového hnutí na podporu vědců z Ukrajiny a doplní již probíhající aktivity dalších zemí, jako jsou Spojené státy, Polsko a Dánsko. Ty přijaly především ukrajinské vědkyně, které uprchly ze své vlasti.

Australská akademie věd je rovněž členem koordinačního výboru národních akademií společně s Národní akademií věd (USA), Polskou akademií věd a Národní akademií věd Ukrajiny.

„Je velmi povzbudivé sledovat, jak se vědecká komunita napříč kontinenty spojuje, aby podpořila ukrajinské vědce a jejich výzkum," říká zakladatel Nadace Průlomové ceny Yuri Milner. „Děkuji Australské akademii věd za její příspěvek k tomuto celosvětovému úsilí."

Australská akademie věd je sdružením 590 předních australských vědců. Poskytuje nezávislé vědecké poradenství, podporuje mezinárodní vědeckou angažovanost, šíří osvětu a porozumění vědě a propaguje, oslavuje a podporuje vynikající výsledky australské vědy.

Nadace Průlomové ceny je nezisková organizace, která si klade za cíl oceňovat skvělé světové vědce, podporovat špičkový výzkum a pomáhat vytvářet kulturu poznání, v níž se všichni, zejména příští generace, mohou inspirovat velkými otázkami vědy. Průlomová cena, známá také jako „vědecký Oscar", vyznamenává nejlepší světové vědce v oblastech věd o živé přírodě, základní fyziky a matematiky. Každá cena je spojena s odměnou ve výši 3 milionů dolarů. Cena „Výzva pro mladé" (Breakthrough Junior Challenge) je každoroční studentská soutěž videonahrávek, která má podpořit kreativní uvažování o vědě.

Kontakt: Chennupati Jagadish – Dan Wheelahan: media@science.org.au – +61 488 766 010, Janet Wootten – Jwootten@Rubenstein.com – 212-843-8024

Klíčová slova USA-Ukrajina-věda-společnost-The Breakthrough Prize Foundation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.