Největší třída Křesťanského misijního centra Sión: Více než 100.000 lidí promovalo

Dne 20. listopadu 2022 pořádalo Křesťanské misijní centrum Sión, biblická teologická instituce Shincheonji, církve Ježíšovy, promoci pro třídu s číslem 113 na stadionu v Daegu. Celkem v ten den promovalo 106.186 lidí, což tvoří světově největší promoci z teologické vzdělávací instituce.

Z důvodu bezpečnosti byl počet lidí účastnících se v Jižní Koreji omezen na 80.000. Dohromady se slavnosti zúčastnilo kolem 300.000 lidí v zastoupení online i na místě. Událost byla zpřístupněna skrze YouTube živé vysílání v devíti jazycích.

Ve světle nedávných obav byla tato promoce pečlivě naplánována a důkladně připravena, aby se předešlo jakýmkoli bezpečnostním problémům. Zástupce Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „při přípravě na tuto událost byla bezpečnost na prvním místě... a na druhém... i na třetím." Dodali: "vytvořili jsme síť spolupráce s místní vládou, abychom zajistili hygienické a bezpečností podmínky, dopravu a celkový pořádek. Zprovoznili jsme také kontrolní místnost pro monitorování události s policií, hasiči a bezpečnostními úředníky Daegu-si a Suseong-gu Office."

Kromě toho "samotná církev vyčlenila celkem 14.000 ustanovených bezpečnostních pracovníků, aby udržovali pořádek uvnitř i vně místa konání a zajistili vcházení a vycházení účastníků, aby se předešlo přelidnění," řekl. "Asi 180 zdravotníků a čtyři sanitky jsou také v pohotovosti pro případ nehody." Veškerý bezpečnostní personál církve prošel školením o první pomoci a i všichni absolventi před akcí zhlédli instruktážní video o první pomoci. „Rádi bychom zdůraznili, že tato promoce byla zaměřena především na bezpečnost,“ vysvětlil zástupce církve.

Akce se skládala ze dvou částí, slavnostního zahájení a slavnostní promoce. První ceremonie se sestávala z bohoslužby, děkovného proslovu, děkovných zpráv, reprezentativních modliteb a vzpomínkové řeči předsedy Lee Man-Hee. Druhý ceremoniál zahrnoval vystoupení s gratulací, gratulační projev Tan Young-jina (vedoucího Křesťanského misijního centra Sión), předání certifikátu o absolvování, otočení střapců, předání cen, svědectví absolventů a speciální závěrečné vystoupení.

Mezi letošními absolventy třídy č. 113 dokončilo program semináře celkem 522 pastorů (včetně 37 korejských pastorů a 485 pastorů v zahraničí). Počet zúčastněných pastorů se oproti minulým rokům výrazně zvýšil. Toto zvýšení účasti pastorů úzce souvisí s novým třídním online prostředím Křesťanského misijního centra Sión, které bylo vytvořeno kvůli pandemii covidu-19. Skrze toto online prostředí mohli studenti navštěvovat hodiny, aniž by byli vystaveni ostatním, a tak mezi účastníky rychle narůstal počet pastorů a církevních představitelů. Dva zástupci absolventů, kteří se v tento den podělili o své děkovné řeči, jsou rovněž pastoři.

Skutečnost, že se kazatelé mohli během pandemie covidu-19 kurzu úvodních, středně pokročilých a pokročilých lekcí (kurz Zjevení) účastnit online bez větší pozornosti jejich okolí, je důvodem nárůstu počtu pastorů studujících v Křesťanském misijním centru Sión.

Heo Jung-wook, reprezentant korejských studentů, který se podělil o své svědectví na promoci, je současný pastor, který vede své věřící členy již deset let. Po dvaceti letech své služby řekl: „Naučil jsem se tradiční teologii v semináři, ale o Zjevení jsem toho moc nevěděl. Učil jsem členy jen o tom, co bylo snadné a nesdílel jsem těžká učení. Činím pokání, že jsem byl hříšník, který přidával a ubíral od Božího slova,“ sdělil dále. „Odložil jsem to, co jsem znal a přišel jsem k pravdě. Zde jsem poznal pravou teologii, která mě vede do nebe, ne učení člověka. Děkuji Bohu, že mi dal šanci žít."

Pan D. Jackson, zástupce zahraničních studentů, je indickým pastorem, který se také účastnil této slavnosti. Pastor Jackson změnil název svého předchozího semináře na „Křesťanské misijní centrum Sión Hepto“ poté, co podepsal MOU a v říjnu loňského roku prošel online biblickým kurzem od církve Shincheonji, církve Ježíšovy. V současné době dokončilo seminář Křesťanského misijního centra 294 členů jeho sboru – včetně pastora, který má na starosti dvě přidružené pobočky sboru – a jsou tak uvedeni mezi letošními absolventy.

Kromě teologického výcviku se Shincheonji, církev Ježíšova také zaměřila na pozitivní přispění k revitalizaci místní ekonomiky a soužití s místními obyvateli. Toho bylo dosaženo z velké části uspořádáním první velké veřejné akce v Daegu od začátku pandemie covidu-19. Veškeré možné výdaje, včetně dopravy, ubytování a stravování pro více než 100.000 lidí, byly vynaloženy v regionu skrze pomoc místním obyvatelům.

Po katastrofě v Itaewonu došlo k velkému zvážení, zda pokračovat v přípravách promoce či nikoli. Nakonec, spíše než opustit oboustranně výhodnou akci, bylo rozhodnuto pokračovat v ceremonii a zaměřit se co nejvíce na bezpečnost. Tato akce byla pečlivě vedena s využitím odborných znalostí o pořádání velkých tuzemských i zahraničních akcí.

Oficiální stránky Shincheonji: https://www.shincheonji.cz/

Youtube kanál Shinchehonji: https://www.youtube.com/@shincheonjicz

Záznam promoce: https://www.youtube.com/watch?v=XvMYH7sg0hg

Tisková konference: https://www.youtube.com/watch?v=fYIVPsaeFEU

Odkazy:

https://newsdirect.com/news/the-largest-class-of-students-from-zion-christian-mission-center-over-100-000-people-graduate-302687044

https://themagazineplus.com/2022/11/22/another-100000-graduates-from-zion-christian-mission-center-establishing-the-largest-seminary-graduation-in-the-world/

https://www.issuewire.com/massive-graduation-ceremony-in-daegu-south-korea-held-by-zion-christian-mission-center-1750187826587651

Kontakt:

propagace@shincheonji.cz

www.shincheonji.cz

www.novenebenovazeme.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Korea-církve-Shincheonji

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.