Jak si EU poradí s tolika krizemi? Chystá se mezinárodní debata

Čeští a evropští politici, experti i představitelé občanské společnosti prodiskutují složitou situaci Evropské unie, čelící více krizím současně. Masarykova demokratická akademie zve na mezinárodní konferenci novináře i širší veřejnost.

Evropa čelí vícero vážným výzvám naráz: od pandemie přes ruský útok na Ukrajinu po pokračující klimatickou krizi. Jak se jim postavit, popíší na mezinárodní konferenci osmadvacátého listopadu domácí i zahraniční experti a další přední osobnosti veřejného života. Na akci jsou zváni také žurnalisté, odborná i širší veřejnost. K bezplatné registraci stačí vyplnit on-line formulář.

"Evropská unie se nachází na složité křižovatce. Dopady pandemie a ruské invaze přinesly Unii a její integraci nové výzvy. Národní vlády a sociální systémy čelí novým tlakům a potřebě větší podpory. Je třeba hledat cestu, jak utvářet sociální a hospodářskou politiku, aby nikdo v Evropě nezůstal pozadu. Jak může EU nejen podpořit národní vlády, ale také přijít s unijním řešením?," ptají se pořadatelé.

Konferenci zahájí představení knihy Europe‘s Social Integration bývalým evropským komisařem László Andorem i debata lektorky evropské veřejné politiky Cecilie Bruzelius a europoslance Matthiase Eckeho s bývalým ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Nad řešením drahoty se následně zamyslí sociolog Daniel Prokop, odborový předseda Josef Středula a novinářka Saša Uhlová. Program uzavře evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

"Konference přispěje ke zmapování nesnadné situace, v níž se jako EU nacházíme. Usnadní tak i promýšlení možných řešení, která budou nejen sociálně a ekologicky citlivá, ale také nenechají nikoho napospas, a posílí tak evropskou integraci," shrnuje ředitel pořádající Masarykovy demokratické akademie (MDA) Patrik Eichler.

Konferenci s mottem Call to Europe: Addressing the Crises: Costs, COVID-19, Climate and Conflict chystá MDA ve spolupráci s Nadací pro evropská studia (FEPS) a pražskou kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung. 28. listopadu od 15 do 19 hodin ji hostí Dům Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny a angličtiny. Podrobnější informace lze nalézt v oficiální pozvánce.

Kontakt:

Jan Chmelíček

Masarykova demokratická akademie

jchmelicek@masarykovaakademie.cz

Klíčová slova ČR-EU-hospodářství-sociální-Masarykova demokratická akademie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.