Evropská občanská iniciativa slaví letos v listopadu na pražském festivalu Korzo Národní 10. výročí své existence

V roce 2022 si připomínáme 10. výročí Evropské občanské iniciativy, nástroje participativní demokracie, který pomáhá občanům z celé EU zasazovat se za společnou věc a spoluutvářet evropskou politiku. Chcete-li se dozvědět více, přijeďte do Prahy na akci Korzo Národní, kde budeme 17. listopadu 2022 u našeho stánku Evropskou občanskou iniciativu prezentovat. Ambasadorka Evropské občanské iniciativy pro ČR Barbora Genser z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM bude návštěvníkům vysvětlovat, k čemu Evropské občanské iniciativy slouží. Dozvíte se též o těch nejnovějších občanských iniciativách, můžete se zúčastnit kvízu a prostřednictvím aktivit sdílet své nápady.

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR: „Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům EU iniciovat vznik nové evropské legislativy. Mohou tak stát při formulování politické agendy EU týkající se otázek, na kterých jim záleží. Účast na festivalu Korzo Národní v Praze je skvělou příležitostí, jak šířit povědomí o jedinečnosti tohoto nástroje.“

K čemu evropské občanské iniciativy slouží?

Evropská občanská iniciativa byla zavedena v roce 2012. Jedná se o první nástroj, který umožňuje občanům ze všech zemí Unie vyzvat orgány EU k provedení legislativních změn na úrovni Evropské unie v otázkách, které považují za důležité. Splnit hlavní podmínku, kterou je shromáždit od příznivců z alespoň 7 členských států minimálně 1 milion podpisů, jež poté prochází ověřením, se dosud podařilo organizátorům 7 iniciativ.

Chcete zorganizovat vlastní iniciativu?

K zahájení vlastní iniciativy je třeba minimálně 7 občanů EU z alespoň 7 různých členských států ve věku opravňujícím je k hlasování ve volbách. Musíte předložit text obsahující cíle iniciativy, nechat ho Evropskou komisí zaregistrovat a poté shromáždit dostatečnou veřejnou podporu. Pokud se vám během jednoho roku podaří shromáždit alespoň jeden milion podpisů z minimálně 7 zemí EU, necháte počet a platnost podpisů ověřit orgány v členských státech. Pokud ty potvrdí, že se vám v jednotlivých zemích podařilo splnit i předepsané prahové hodnoty, iniciativa je zaslána Evropské komisi k posouzení. Po pečlivém zvážení připraví Komise oficiální odpověď, v níž uvede, zda a jaká opatření v reakci na vaši iniciativu hodlá přijmout. Pokud se Komise rozhodne vytvořit na základě iniciativy legislativní návrh, učiní tak v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality a moderní tvorby právních předpisů. Ve většině případů pak bude muset návrh schválit i Evropský parlament a Rada.

Budoucnost demokratického procesu Evropské unie je tak i ve vašich rukou! O podporu a poradenství můžete rovněž požádat místní ambasadory evropských občanských iniciativ a pracovníky národního kontaktního místa ve vaší zemi.

Kontakt na ně najdete zde.

Klíčová slova ČR-historie-společnost-1989-AC&C Public Relations

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.