Přední filantropové věnují půl miliardy na podporu spravedlivé energetické transformace

Cílem závazku je podpořit rozvoj čisté energie pro lidi a země v první linii změny klimatu

Koalice předních klimatických filantropů dnes oznámila investici ve výši 500 milionů dolarů v průběhu příštích tří let, která má urychlit spravedlivou a rovnou energetickou transformaci v zemích s nízkými a středními příjmy a zároveň podpořit udržitelný rozvoj a vytvořit nové ekonomické příležitosti.

Jejich příspěvek podpoří úsilí vlád, organizací občanské společnosti a dalších uskupení nastartovat nové a vznikající plány energetické transformace v zemích globálního Jihu. Toto partnerství navazuje na stávající i budoucí aktivity mnoha dárců, které zvyšují ambice a podporují opatření ke zmírnění klimatické změny na úrovni vlád, komunit a podniků.

„Nyní nastává klíčový okamžik pro zásadnější filantropickou podporu našich jižních partnerů, kteří stojí na předních pozicích v těchto mimořádně náročných časech," uvedla bývalá brazilská ministryně životního prostředí, spolupředsedkyně Mezinárodního panelu pro zdroje - UNEP a členka správní rady UN-DESA Izabella Teixeirová. „Svět potřebuje iniciativu jižních zemí, která dokáže, že priority v oblastech rozvoje a klimatu jdou ruku v ruce a vytvoří precedenty pro skutečně spravedlivý a rovný přechod na čistou energii."

„Tato mobilizace sdružených finančních prostředků na podporu ochrany klimatu představuje významný krok k zaplnění mezery ve filantropickém financování klimatických opatření na jihu," říká Saliem Fakir, generální ředitel Africké klimatické nadace, strategického poskytovatele grantů a think-tanku pod africkým vedením, který se zabývá problematikou změny klimatu a rozvoje. „Pomůže posílit iniciativu jižních zemí a lokalizaci řešení zejména v Africe, kde je mezera ve financování největší."

Partnerství podpoří mimo jiné technickou pomoc a budování kapacit potřebných k rozšíření obnovitelných zdrojů energie a zároveň k opuštění fosilních paliv, a to i prostřednictvím iniciativ s více dárci. Cílem investic je podpořit realizaci ambiciózních plánů pro tento sektor v zemích, které je již vytvořily, a zároveň podpořit další země v jejich vývoji a využití jako strategií pro následující desetiletí.

„Tyto finanční prostředky jsou určeny na podporu zemí při realizaci ambiciózních, spravedlivých a rovných programů čisté energetiky," uvedla prezidentka nadace Sequoia Climate Foundation Christie Ulmanová. „Filantropie může a bude hrát klíčovou roli při katalyzování skokové změny v podpoře energetické a ekonomické transformace. Vnímáme, že mezinárodní společenství stále nepřijatelně zaostává za svými sliby ohledně finanční podpory pro boj se změnou klimatu a jejími dopady. A ačkoli je tyto investice nemají a ani nemohou nahradit, přesto se snažíme podporovat země při řešení jejich problémů a závazků v oblasti přechodu na čistou energii. Tento závazek by měl být vnímán jako spodní, nikoli horní hranice toho, jak může filantropie přispět ke spravedlivé a rovné budoucnosti."

Zúčastněné nadace oceňují odvážné kroky mnoha zemí s nízkými a středními příjmy, které si stanovují ambiciózní cíle i tváří v tvář hlubokým dopadům změny klimatu. Jejich závazek však nenahrazuje přislíbené, ale dosud neposkytnuté miliardové příspěvky rozvinutých zemí, které mají možnosti a finanční prostředky, ale i povinnost postupovat mnohem rychleji a rozšířit opatření po celém světě. Další klíčovou prioritou dárců je tak podpořit úsilí občanské společnosti, která je i nadále hnací silou spravedlivé transformace.

„Úsilí jakékoli země o energetickou transformaci, které má být spravedlivé, legitimní a v konečném důsledku účinné, bude vyžadovat trvalé zapojení a účast dotyčných komunit a představitelů občanské společnosti v daném místě," uvedl Jamie Choi, generální ředitel nadace Tara Climate Foundation, regionální filantropické nadace usilující o urychlení energetické transformace v Asii. „Podpora národních a subnárodních partnerů z řad občanské společnosti v aktivní účasti na podpoře přechodu k čisté energii v jejich zemích zajistí, že se tato řešení prosadí."

Oznámení tohoto příspěvku je impulsem k dalším filantropickým snahám na podporu zemí globálního Jihu v kritické době, kdy země čelí kromě pokračujících dopadů klimatické krize také spojeným následkům potravinové a energetické krize a krize životních nákladů.

Na tomto oznámení se podílejí následující charitativní organizace:

• Ballmer Group

• Bloomberg Philanthropies

• Children's Investment Fund Foundation

• Good Energies by Porticus

• Growald Climate Fund

• High Tide Foundation

• Oak Foundation

• Sequoia Climate Foundation

• Three Cairns Group

O nadaci Sequoia Climate Foundation

Filantropická organizace Sequoia Climate Foundation si klade za cíl odvrátit nejhorší dopady změny klimatu. Jsme nezisková organizace dle zákona IRC 501(c)(3) se sídlem v Kalifornii a podporujeme konkrétní, na důkazech založené strategie pro urychlení přechodu na čistou energii.

O organizaci Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investuje v 941 městech a 173 zemích světa, aby tak umožnila lepší a delší život co největšímu počtu lidí. Tato organizace se zaměřuje na pět klíčových oblastí vytváření trvalých změn: umění, vzdělávání, životní prostředí, vládní inovace a veřejné zdraví. Organizace Bloomberg Philanthropies v sobě slučuje veškerou filantropickou činnost Michaela R. Bloomberga, včetně jeho nadace i firemní a osobní filantropie, a také společnost Bloomberg Associates, poradenskou firmu, která ve městech celého světa nabízí své služby pro bono. V roce 2021 rozdělila nadace Bloomberg Philanthropies částku celkem 1,66 miliardy dolarů. Další informace najdete na adrese bloomberg.org nebo nás můžete sledovat na sítích Facebook, Instagram. YouTube, Twitter a LinkedIn.

Kontakty pro média

Sequoia Climate Foundation

Copperfield Advisory sequoia@copperfield.nyc

Bloomberg Philanthropies

Daphne Wang daphne@bloomberg.org

Klíčová slova Egypt-energie-ekologie-Sequoia Climate Foundation

Oblast
Blízký východ (bv)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.