Tisková zpráva ze 79. sněmu České stomatologické komory

Dostupnost stomatologické péče je leitmotivem mnoha debat a nemohlo se jí vyhnout ani zasedání orgánů České stomatologické komory (ČSK) – včetně 79. jednání sněmu ČSK.

Komoře vadí, že si pacienti v České republice hradí stomatologickou péči (v rozsahu zdravotního pojištění daného zákonem), ale ta pro ně není nakoupena zdravotními pojišťovnami. Ty, bohužel, nejsou ve svém plánování dostatečně svobodné, aby nakoupily péči podle potřeb občanů, kteří si je platí, ale váže je řada politických rozhodnutí – v čele s takzvanou úhradovou vyhláškou. Je nutné v řádu měsíců zjistit, kdo skutečně poptává péči a v posledních měsících ji nečerpal. Kolik je takových občanů a kde jsou. A následně je potřeba prostředky pojišťoven, a popřípadě i krajů, směřovat tak, aby nezůstávaly na účtech, ale aby pacienti dostali potřebnou péči. Je absurdní, že by stomatologové nechtěli poskytovat péči, pokud její úhrady budou odpovídat zákonně spočítaným nákladům.

ČSK si je vědoma, že řada pacientů je odmítána jak z důvodů ne zcela vyhovujících zákonů, tak i kvůli špatně fungujícímu trhu, kdy je často nesnadné, aby se potkali stomatolog s volnou kapacitou a pacient. Proto bude ČSK hledat technické cesty k vytvoření lepších informací pro pacienty. Je však nutné upravit také zákony a zeptat se i správních soudů, kdo je vlastně zodpovědný za poskytování péče ze zdravotního pojištění – zda pojišťovny a poskytovatelé přes Dohodovací řízení či ministerstvo přes Úhradovou vyhlášku, kde se často domluvené věci upraví v rozporu s názorem odpovědných pojišťoven i poskytovatelů péče, čímž se vše dále komplikuje.

Na sněmu ČSK byly také prezentovány výsledky studie zaměřené na pandemii covid-19, kdy ČSK představila největší soubory na světě ukazující, že její doporučení vedla k relativně malému zanedbání péče ve srovnání s jinými obory a státy. Stomatologové, jakkoli rizikoví a často vyššího věku, měli nižší nemocnost i menší následky. Je to velké množství dat pro budoucí plánování u nás i v zahraničí.

Dále chce ČSK spolupracovat na změnách vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR, aby jich byl větší dostatek, a sama také rozjíždí kvalifikační kurzy ve spolupráci s dalšími organizacemi (MZ ČR, MŠMT ČR). Je třeba přilákat do medicíny lidi z jiných oborů a najít moderní cesty rekvalifikací.

Velmi zajímavou odbornou věcí, prezentovanou na sněmu, je v Evropě ojedinělý systematický přístup k ochraně pacientů, kde infekce z dutiny ústní může komplikovat řadu jiných onemocnění a typicky operačních postupů (například v kardiochirurgii, ortopedii atd.). Mezioborovou spoluprací zvýšíme bezpečnost medicíny – a zároveň snížíme dosud často zbytečně razantní ošetření chrupu v důsledku nedostatečného plánování spolupráce stomatologa a ostatních odborností medicíny.

Česká stomatologie si uvědomuje svoji nejenom odbornou, ale i politickou odpovědnost, neboť je jediným oborem systematicky pečujícím o všech dnes již 11 milionů obyvatel České republiky. Snaží se přinášet řešení, aby se předcházelo konfliktům ve společnosti a byl zajištěn společenský konsenzus také v těžkých časech.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident ČSK

Kontakt:

Mgr. Veronika Dufková

Tisková tajemnice České stomatologické komory

e-mail: dufkova@dent.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-péče-Česká stomatologická komora

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.