Radnice Prahy 1 staví v Divadelní schodiště, majitelé tamních nemovitostí se brání, bojí se kolapsu dopravy, projekt s nimi nikdo neprojednal

Městská část Prahy 1 v současné době realizuje výstavbu venkovního schodiště z pražské Národní třídy do nyní opět tedy uzavřené Divadelní ulice. Projekt nového schodiště vznikl bez předchozího projednání s majiteli nemovitostí v Divadelní, kterým se ovšem nelíbí. Bojí se kolapsu dopravy.

"Projekt vznikl bez toho, že by byli předtím osloveni majitelé nemovitostí v ulici Divadelní, bez toho, aby byl prodiskutován s veřejností anebo alespoň prezentován na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) nebo městské části, přestože celý projekt přinese zásadní zásahy do plynulosti pražské dopravy. Takové chování Prahy 1 je v příkrém rozporu s přístupem magistrátu, který sousední projekt rekonstrukce Smetanova nábřeží zpracoval institutem IPR, prezentoval veřejnosti a prodiskutoval s majiteli nemovitostí, kteří se také stali účastníky stavebního řízení," uvedl Jozef Onderka, jeden ze spolumajitelů nemovitosti v Divadelní.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je přitom hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. "Obrátil jsem se na Komisi pro participaci a veřejný prostor na Praze 1 s otázkou, proč nikdo nebyl přizván k diskusi o tak důležitém projektu. Zároveň jsem je vyzval, abychom si místo prošli a Praha 1 zvážila účelnost projektu. Nikdo z členů komise, ani její předsedkyně, neodpověděli," dodal Onderka.

Stavební povolení na stavbu schodiště bylo vydané už v roce 2013 a vlastníci dotčených okolních nemovitostí jej podle Onderky nedostali doručené, bylo pouze vystaveno krátkou dobu na úřední desce. To platí také o následném opakovaném prodlužování stavebního povolení. Schvalování projektu schodiště, který má realizovat firma DAP, a.s., rovněž podle Onderky proběhlo bez toho, že by jej radnice projednala s veřejností. Formalizované zadávací řízení na stavbu zřejmě vypsáno nebylo, protože je pod cenovým limitem, který jej činí povinným - podle informací z projektu jde o investici do výše 6 milionů, je tedy těsně pod limitem.

Smlouva uzavřená na vybudování venkovního schodiště sice byla uveřejněna v červnu tohoto roku v registru smluv, avšak neúplná, když zcela chybí zveřejnění 3. - 6. strany smlouvy a jejích příloh (není tak znám např. předmět díla, položkový rozpočet, doba plnění, časový harmonogram prací atd.). "Na tuto skutečnost jsme Prahu 1 upozornili, přesto však již byla stavba nového schodiště zahájena a ulice Divadelní je již několik týdnů zcela neprůjezdná. Příznačné je pak i to, že ačkoli úplná uzavírka ulice měla skončit již ke dni 29.10.2022, trvá i nadále," říká Onderka.

"Před čtyřmi týdny jsme prostřednictvím právníků podali odvolání, podnět na přezkoumání stavebního povolení k výstavbě schodiště a podnět k jeho zrušení, v němž jsme poukazovali na řadu možných pochybení, a to jak při vydání stavebního povolení, tak v letech následujících," uvedl Onderka. "A na základě nově zjištěných skutečností jsme podali další podnět k provedení kontrolní prohlídky stavby a k vydání zákazu provádění stavby z důvodů absence stavebního povolení. Budeme žádat i provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky," dodává.

Nové schodiště na už tak úzkém prostoru chodníku a vozovky by způsobilo velmi pravděpodobně trvalé kolapsy dopravy v Divadelní. V těchto místech se nacházejí tři vysoce vytížené vjezdy do sousedících budov. A to nejen pro osobní automobily, ale především je zde vstup pro zásobování pěti restauračních zařízení, mezi nimi i historické kavárny Slavia, umělecké galerie, dílen návrhářů, a v neposlední řadě také Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU). Riziková by pravděpodobně byla i chůze po úzkém chodníku. Divadelní byla už nyní vysoce frekventovanou ulicí, pro mnohé sloužila i jako objezd Smetanova nábřeží směrem ke Karlovým lázním. Hlavním důvodem, proč došlo ke zbourání starého schodiště v roce 1956, byl očekávaný nárůst automobilové dopravy v Praze.

Kontakt:

Martina Martinovičová

Q and A

martinovicova@qanda.cz

Klíčová slova ČR-správa-stavby-doprava-Praha-firmy-Q and A

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.