Potřebujete zajistit domácí zdravotní péči? Nemusí to být snadné, ale možnosti tu jsou.

Když my sami nebo někoho z našich blízkých přijde kvůli nemoci o samostatnost, je to náročná situace. Všichni se z nemocnice chceme vrátit co nejdříve domů. Jak ale zajistit plnohodnotnou zdravotní péči v domácím prostředí? Právě tuto možnost nabízí domácí zdravotní péče. V jakých případech hradí pojišťovna ošetřování pacienta doma a případné návštěvy lékaře doma? Co když na úhradu od pojišťovny nemám nárok nebo si chci zajistit péči nad tento nárok?

Domácí péči může předepsat ošetřující praktický lékař nebo ošetřující lékař za hospitalizace. Důvodem k návrhu na domácí zdravotní péči je takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje kvalifikovanou péči a zároveň neumožňuje, aby se pacient dostavil k ošetření do zdravotnického zařízení. Samozřejmě se musí jednat o takové ošetření, které lze provést v domácím prostředí, ale rozsah této péče je poměrně široký. Může se jednat například o odběry biologického materiálu, převazy ran, řešení proleženin, aplikace injekcí a infuzí včetně intravenózních antibiotik, péče o pacienty závislé na sondové výživě, ošetření stomií, péče o pacienty s permanentními močovými katetry (cévkami), péče o pacienty na domácí parenterální (intravenózní) výživě atd.

Pokud Vám lékař domácí péči předepíše, musí také na poukazu přesně popsat, které výkony a jak často mají být poskytnuty. Pojišťovna hradí domácí zdravotní péči podle úhradové vyhlášky. Jednotlivé zdravotní výkony v něm mají stanovené omezení frekvence, např. 3x za den, a to musí lékař respektovat (neplatí u pacientů v terminálním stavu). Kromě těchto omezení se můžete také setkat s problémem najít poskytovatele domácí péče, který má volnou kapacitu. Agentury domácí péče totiž trápí nedostatek zdravotních sester a omezení úhrad za jednotlivé zdravotní výkony.

Práce zdravotní sestry v domácí péči není lehká. Na rozdíl od kolegyň v nemocnicích, nemají po ruce plně vybavené zázemí a lékaře za zády. Další obtíže přináší dojíždění za pacienty. “Sice už můžeme parkovat i na zákazu stání, stejně jako lékaři při návštěvní službě, ale to v Praze, kde jsou všude modré zóny moc nepomáhá. Zaparkovat poblíž adresy pacienta je někdy opravdu za trest. Jezdit musíme samozřejmě i v dopravní špičce. Veškeré vybavení si k pacientovi musím přinést, takže občas se to docela pronese,” říká Mgr. Beňová, z domácí péče společnosti Medical JT. Kromě nedostatku sester je největší problémem agentur domácí péče financování. Výše úhrad často nedostatečně pokrývá nákladnou péči a už vůbec nestačí na adekvátní ohodnocení sester.

“Díky tomu, že poskytujeme péči výhradně samoplátcům a tedy nejsme závislí na limitech úhrad od pojišťoven, můžeme si dovolit větší flexibilitu. První návštěvu jsme schopni zajistit již v řádu hodin od prvního zavolání. Máme zkušené sestry, které působí v nemocnicích na JIP a kromě vysoké odbornosti si zakládáme na vřelé komunikaci s pacientem. Ne každý si může dovolit domácí péči hradit a někdy jsme využívání jako taková první pomoc, než se podaří zajistit domácí péče s plnou úhradou od pojišťovny a klienta to tak finančně nezatěžuje. Díky tomu, že si klient hradí péči sám, poskytneme mu maximální možný komfort,” přibližuje charakter činnosti Medical JT její jednatelka, Bc. Tereza Kubecová.

Kontakt:

Bc. Tereza Kubecová

info@medicaljt.cz

www.medicaljt.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-sociální-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.