Počet zahájených bytů v prvním pololetí byl nejvyšší za 24 let

V prvním pololetí letošního roku byla v Česku zahájena výstavba celkem 22 713 bytů. Jde o téměř 10% nárůst oproti hodnotě 20 718 ze stejného období loňského roku. Kromě toho se mírně zvýšil také počet dokončených bytů. V první polovině letoška jich přibylo celkem 17 403, tedy o 2,6 % více než loni, kdy jejich množství dosáhlo v prvním pololetí 16 965. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Z analýzy společnosti Investown je dále zřejmé, že většina letos dokončené výstavby se týká rodinných domů. Na celkovém počtu se podílejí zhruba 63 %.

Letošní zahájená výstavba v prvním pololetí je nejvyšší od roku 1998. Od té doby bylo stavebnictví v tomto směru nejaktivnější v první polovině roku 2008, kdy bylo zahájeno celkem 21 931 bytů. Letošní hodnota je o 3,5 % vyšší. „I přestože došlo k výraznému nárůstu cen stavebních materiálů, ve stavebnictví sledujeme vysokou aktivitu, v podobě rostoucí výstavby. Předpokládáme, že rok 2022 se udrží v rekordních číslech,” komentuje Alan Pock, spoluzakladatel a CEO společnosti Investown, a dodává: “Za signifikantním, bezmála 10% meziročním nárůstem u zahájených staveb stojí aktuální stavební boom v Česku. Nacházíme se v situaci, kdy se tu za poslední roky nahromadilo velké množství projektů, které právě přecházejí do stadia realizace. V horizontu několika let to pravděpodobně přinese mírné zmírnění akutní bytové krize, která Česko trápí,“ říká Alan Pock.

Ve stavebnictví panuje nejistota

Odborníci ze společnosti Investown nicméně poukazují na to, že navzdory letošnímu výraznému nárůstu počtu zahájených bytů se české stavebnictví stále potýká s četnými nepříjemnostmi. „Sektoru stavebnictví se rozhodně nevyhýbají problémy, které v současné době trápí většinu odvětví ekonomiky. Velmi rychle se zvyšují vstupní náklady, a to kvůli rostoucím cenám jak energií, tak stavebních materiálů,“ vysvětluje Juraj Sutoris, obchodní ředitel společnosti Investown. Další složitější okolností je ve srovnání s nedávnou minulostí také financování projektů. „Rekordní úroková sazba, která v současné chvíli dosahuje 7 %, má za následek extrémně drahé úvěry, kvůli nimž je financování nemovitostí tradiční formou velmi obtížné. Usnadnit to ovšem může skupinové investování, které je dostupné v naší aplikaci. Jedná se o alternativní formu financování nemovitostí, jež má potenciál výrazně urychlit výstavbu rezidenčních i komerčních projektů. A výhodné je samozřejmě také pro samotné investory, kteří díky němu získají výnos začínající na 8,5 % p.a.,“ uzavírá Sutoris.

Kontakt:

Peter Maslik, CMO

peter@investown.cz

Tereza Maredová

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.