Soutěž Zelená stuha České republiky 2022 zná svého vítěze!

Dnes v úterý 4. října 2022 byly v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2022. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou ministerstva zajišťuje spoluvyhlašovatel Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zapsaný spolek (http://www.szkt.cz).

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2022 se stala obec Dolní Město z kraje Vysočina. Ocenění získala za mimořádný, vyvážený a příkladný přístup obce a občanů ke zlepšení životního prostředí a péči o historické kulturní dědictví. Na druhém místě se umístila obec Dolní Poustevna z Ústeckého kraje, která ocenění získala za moderní a přitom citlivý přístup obce k vytváření veřejného prostoru. Na třetím místě se umístila obec Čistá ze Středočeského kraje a to za aktivity obce a spolků v oblasti zlepšení životního prostředí v obci i krajině.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže si převzalo ocenění celkem 11 obcí. Náměstek pro řízení sekce státní správy ministryně životního prostředí Ing. Vladimír František Mana, LL.M. předal starostovi vítězné obce poukaz na možné čerpání dotace z Národního programu životní prostředí (NPŽP) až do celkové výše 1 000 000 Kč, a to jak na konkrétní environmentální projekt, tak na reprezentaci České republiky v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla v roce 2023. Ostatní obce oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2022 mohou v souvislosti s oceněním čerpat z NPŽP dotaci až do výše 500 000 Kč.

Smyslem soutěže Zelená stuha ČR je ocenit dobrou praxi obcí v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejného prostoru a krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je soustavná činnost zahrnující dlouhodobé plánování záměrů, kvalitní příprava a realizace jednotlivých projektů k ochraně, obnově a rozvíjení ekologických hodnot krajiny, jakož i zakládání a obnovy funkčních ploch zeleně a udržitelná péče o zeleň i krajinu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do těchto aktivit.

Stejně jako v minulých letech bylo vyhlášení výsledků Zelené stuhy ČR spojené s předáním ocenění a čestných uznání a vyhlášením výsledků soutěže Oranžová stuha ČR, kterou vyhlašuje a garantuje Ministerstvo zemědělství.

Kontakt:

www.szkt.cz

Klíčová slova ČR-politika-společnost-příroda-ekologie-sociální

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.