Certifikáty udržitelnosti sóji dle U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) lze nyní převádět

USSEC podporuje snahy zákazníků o certifikaci udržitelné sóji

Mezinárodní zákazníci sdružení U.S. Soy napříč dodavatelským řetězcem mohou nyní lépe prokázat svůj závazek nakupovat udržitelné suroviny. Protokol záruky udržitelnosti sóji (U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol, SSAP) byl rozšířen a nově umožňuje až čtyřnásobný přenos certifikátů SSAP.

Zákazníci sdružení U.S. Soy dlouhodobě poptávají větší transparentnost udržitelnosti svých nákupů. Změna protokolu SSAP zajišťovaného organizací Soy Export Sustainability, LLC , která je částečně financována z národního odvodu ze sóji (The national soybean checkoff), umožňuje zákazníkům vést záznamy o svých udržitelných nákupech u U.S. Soy, využívat tyto nákupy k plnění svých cílů udržitelnosti (ESG) a podávat zprávy o pokroku v plnění těchto cílů. Dovozci sóji budou moci od vývozce získat certifikát na své jméno a následně jej převést na své zákazníky. Certifikát může být po vývozu takto převeden celkem čtyřikrát.

„Zajištění udržitelného získávání produktů je ústředním bodem našeho závazku budovat odpovědné dodavatelské řetězce. Těší nás, že se certifikace SSAP neustále zdokonalují a že zde fungují transparentní a důvěryhodné metodiky měření udržitelnosti. Přenositelné certifikáty mají pro naše zákazníky a naše podnikání zásadní význam při sledování a kontrole udržitelného původu nabízených sójových produktů, což následně vede k větší udržitelnosti globálního potravinového systému," uvedla Dessislava Barzachková, výkonná ředitelka pro udržitelnost společnosti Bunge EA.

Systém SSAP byl vyvinut v roce 2013 a představuje prověřený souhrnný přístup auditovaný třetími stranami, který verifikuje udržitelnou produkci sóji na celostátní úrovni. Systém je navržen tak, aby udržoval hmotnostní bilanci ověřené udržitelně produkované sóji při každém převodu a do systému jsou také začleněny výpočty průmyslového zpracování.?Organizací, která certifikáty vydává a sleduje, je Soy Export Sustainability, LLC.

Tato změna sice v krátkodobém horizontu reaguje na potřeby odběratelů, kteří chtějí prokázat svůj závazek nakupovat sóju z udržitelných zdrojů, v dlouhodobém horizontu by však mohla díky spotřebitelské preferenci udržitelných produktů také pomoci vytvořit poptávku po jejich výrobcích.

V rámci zásad SSAP američtí pěstitelé sóji neustále zlepšují své výsledky v oblasti udržitelnosti a vytvářejí tak do budoucna ještě udržitelnější nabídku. Sója nabízená prostřednictvím U.S. Soy je již nyní považována za produkt s nižší uhlíkovou stopou, než má sója jakéhokoli jiného původu. Součástí SSAP jsou navíc audity farem prováděné nezávislou třetí stranou – americkým ministerstvem zemědělství (USDA). SSAP nedávno získal stříbrnou úroveň ekvivalence (Silver Level Equivalence) při porovnávání s programem hodnocení udržitelnosti farem (Farm Sustainability Assessment, FSA) 3.0 platformy Iniciativy pro udržitelné zemědělství (Sustainable Agriculture Initiative Platform, SAI). Pozitivně je srovnáván také se směrnicí pro nákup sóji Evropského sdružení výrobců krmiv (European Feed Manufacturers Federation, FEFAC) prostřednictvím nezávislého Mezinárodního obchodního centra (ITC), je uznáván směrnicí pro udržitelný nákup sóji organizace Consumer Goods Forum a postupy správné praxe v akvakultuře (Best Aquaculture Practices) organizace Global Seafood Alliance.

„Američtí pěstitelé sóji projevují velké odhodlání k zajištění udržitelnosti, proto neustále hledáme způsoby, jak je v jejich úsilí o verifikaci udržitelného původu jejich produktů podpořit. Právě k tomu slouží systém SSAP, který nyní díky přenositelnosti certifikátů umožňuje převést tuto verifikaci také na jejich další zákazníky," uvedla Abby Rinneová, ředitelka pro udržitelnost v Radě pro vývoz sóji (U.S. Soybean Export Council (USSEC). USSEC je zakládajícím členem společnosti Soy Export Sustainability, LLC, která se zaměřuje na diferenciaci, zvyšování preferencí a zajištění přístupu na trh pro americkou sóju.

O organizaci U.S. Soybean Export Council (USSEC)

Rada pro vývoz sóji (U.S. Soybean Export Council, USSEC) se zaměřuje na diferenciaci, zvyšování preferencí a zajištění přístupu na trh v zájmu využití americké sóji pro lidskou spotřebu, akvakulturu a krmiva pro hospodářská zvířata ve více než 80 zemích světa. Členové USSEC zastupují dodavatelský řetězec sóji v USA včetně pěstitelů, zpracovatelů, přepravců komodit, obchodníků, spřízněných zemědělských podniků a zemědělských organizací.?USSEC je financována z amerického sójového výnosu, z příslušných fondů Zahraničního zemědělského úřadu (FAS) USDA a z průmyslových zdrojů.?Na stránkách www.ussec.org najdete nejnovější informace o sdružení U.S. Soy a aktuality týkající se USSEC a americké sóji na světových trzích.??

K financování této tiskové zprávy přispěli farmáři ze sdružení U.S. Soy, program odvodů z pěstování sóji a hodnotový řetězec produkce sóji.

Kontakty pro média:

Chris Samuel

Kerrey Kerr-Enskat

Ředitel globální komunikace

Hlavní manažer komunikace

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

+1.314.306.1273 I CSamuel@ussec.org

+1.515.823.1848 I kenskat@ussec.org

Bill Raack

Andy Likes

Ředitel

Hlavní ředitel

Lambert

Lambert

+1.314.602.0696 I braack@lambert.com

+1.314.606.1878 I alikes@lambert.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907832/USSEC_USSOY_Logo.jpg

Klíčová slova USA-zemědělství-obchod-trh-U.S. Soybean Export Council (USSEC)

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.