Akademie CZ.NIC představila IT kurzy do konce roku

Se začátkem září odstartovala naplno Akademie CZ.NIC, vzdělávací centrum správce české národní domény.

V aktuálním programu najdou zájemci celkem 22 běhů kurzů, mezi kterými nechybí školení věnovaná DNS, zabezpečení DNSSEC, verzovacímu systému Git, programovacímu jazyku Python nebo e-mailové autentifikaci. Na své si ale přijdou i zájemci o operační systém Linux nebo bezpečnost.

V nejbližších termínech je možné se přihlásit na následující kurzy:

07.10.2022 - E-mailová autentifikace

11.10.2022 - Úvod do Linuxu

12.-13.10.2022 - Git - univerzální verzovací systém

18.10.2022 - DNSSEC – zabezpečení DNS

20.10.2022 - Úvod do forenzní analýzy paměti

Tím však podzimní nabídka zdaleka nekončí. Kompletní program včetně přihlašovacího formuláře je k dispozici na webu akademie.nic.cz.

Lektory Akademie CZ.NIC jsou zkušení IT profesionálové, kteří mají kurzy rozdělené na teoretickou a praktickou část, takže účastníci získají komplexní přehled o probíraném tématu. Nedílnou součástí školení jsou také diskuse s přednášejícími a ostatními návštěvníky kurzů.

Dlouhodobě se na vzdělávací centrum správce české národní domény mohou obracet také zájemci o takzvaná školení na míru. Pod tím je možné si představit nejen zkrácení nebo naopak rozšíření nabízeného tématu, ale také případnou kombinaci jednotlivých témat. Školení pak mohou probíhat jak v pražské učebně Akademie CZ.NIC, tak i přímo u daného zákazníka.

Aktuální přehled kurzů, doplňující informace a novinky nabízí webová adresa https://akademie.nic.cz. Dění kolem vzdělávacího centra Akademie CZ.NIC je možné sledovat i na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn.

Kontakt:

Vilém Sládek

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény

e-mail: vilem.sladek@nic.cz

Klíčová slova ČR-počítače-vzdělání-firmy-CZ.NIC

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.