Obec DOBROCHOV z Olomouckého kraje získala zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe-Evropská kvetoucí sídla!

24. září 2022 byly v maďarském Balatonfüred vyhlášeny letošní ceny v evropské soutěži Entente Florale Europe (EFE). Za Českou republiku se soutěžního klání zúčastnila obec Dobrochov z Olomouckého kraje a přivezla si zlatou medaili.

Českým organizátorem mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), garantem české účasti a podporovatelem soutěže je Ministerstvo životního prostředí. Do aktuálního ročníku soutěže postupuje vždy loňský vítěz soutěže Zelená stuha České republiky, která je organizována SZKT v rámci soutěže Vesnice roku. V letošním roce, po koronavirové pauze, to byl vítěz ročníku Zelené stuhy 2019. Českou republiku v roce 2019 v soutěži reprezentovala malá obec z Olomoucka - Dobrochov, která si ze slavnostního předávání cen v maďarském Balatonfüred přivezla zlatou medaili. Navázala tak na svůj loňský úspěch v soutěži Zelená stuha České republiky a odměnila tak všechny své občany, kteří se do soutěže zapojili.

Obec se na hodnocení pečlivě připravovala nejen pro letošní hodnocení komise, ale již pro ročník 2020, který se ale ze známých důvodů neuskutečnil. Obci s přípravou pomáhali komisaři SZKT s podporou Ministerstva životního prostředí. Koncem června obec navštívilo 6 komisařů – zástupců všech letos se účastnících zemí (Irsko, Německo, Maďarsko, Belgie, Česká republika, Rakousko).

Hodnocení probíhá podle předem daných kritérií, jejichž rozsáhlá škála je shrnuta do 10 hodnocených oblastí:

1. Plánování a rozvoj obce

2. Životní prostředí - přírodní prostředí

3. Zastavěné prostředí

4. Krajina

5. Veřejná prostranství a zeleň

6. Prvky zeleně – trvalé i sezónní

7. Environmentální výchova, vzdělávání

8. Zapojení obyvatel

9. Turistika a volný čas

10. Prezentace a komunikace

Obec Dobrochov se problematikou tvorby životního prostředí a práce v krajině věnuje systematicky řadu let. Důraz klade zejména na plánovitý a velkorysý přístup k vytváření veřejného prostoru, velmi dobře pečuje o zeleň v obci a jejím okolí a snaží se o ochranu a rozvíjení přírodních i kulturních hodnot okolní krajiny. Dlouhodobou práci a úsilí obce mezinárodní hodnotící komise ocenila krásnou zlatou medailí. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. gratuluje panu starostovi Miloslavu Křížovi i všem jejím obyvatelům.

Kontakt:

Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s.

www.szkt.cz

Klíčová slova ČR-Evropa-správa-zemědělství-ekologie-obce-ocenění-Dobrochov-SZKT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.