Hitachi Metals, Ltd.: Oznámení o změně obchodního názvu

Hitachi Metals, Ltd. (dále jen "Společnost“) tímto oznamuje, že na dnešním zasedání představenstva bylo rozhodnuto, že obchodní název Společnosti bude změněn následovně.

Výše uvedená změna obchodního názvu bude provedena za podmínky, že bude úspěšně realizována nabídka na převzetí ze strany společnosti K.K. BCJ-52, k níž byla dnes vydána veřejná zpráva, a že bude dokončena následná řada postupů nezbytných pro změnu obchodního názvu, včetně částečné revize stanov společnosti.

1. Nový obchodní název

Proterial, Ltd.

2. Plánovaný den změny obchodního názvu

4. ledna 2023

3. Důvody změny obchodního názvu

Společnost má svůj původ ve společnosti Hitachi, Ltd., která byla založena v roce 1910. V roce 1956 byla vyčleněna do samostatné společnosti. Od svého původního založení se Společnost rozvíjela tím, že společnosti poskytovala mnoho jedinečných výrobků vyvinutých díky svým vysokým technologickým schopnostem. Po úspěšné realizaci nabídky na převzetí Společnost ve spolupráci s novým kapitálovým partnerem urychlí své úsilí o další reformy a růst s cílem stát se společností "vedoucí udržitelnost vysokou výkonností". Společnost využije příležitost, kterou jí nabízí plánovaná kapitálová reorganizace, krok k její druhé nezávislosti, a změní svůj název na takový, který bude vyhovovat novému začátku růstu.

4. Myšlenky, které stojí za názvem naší společnosti

"Proterial" odráží podstatu naší firemní filozofie, která sestává ze tří prvků: Poslání: "zpřístupnit nejlepší kvalitu všem"; Vize: "vedení udržitelnosti vysokou výkonností" a Hodnoty: "neochvějná integrita" a "sjednocení respektem". Kombinuje slovo "pro-" se slovem "material".

"Pro-" představuje naše "tři klady":

Profesionální - práce, která předčí očekávání

Progresivní - myšlení, které stále klade výzvy

Proaktivní - podnikavý přístup

"Material" označuje vysoce výkonné materiály, které naše originální technologie vyrábějí a které jsou základem těchto tří kladů. Naším zaměřením na řešení zákaznických problémů a přinášení nových úrovní hodnoty slibujeme přispět k realizaci udržitelné společnosti prostřednictvím produktů a služeb, které ztělesňují naši filozofii.

5. Změna obchodního názvu společností skupiny

Obchodní název společností skupiny, jejichž současný název zahrnuje "Hitachi", bude v zásadě změněn 4. ledna 2023. Některé však budou podle potřeby změněny do 3. ledna 2023, nebo později než 5. ledna 2023.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005322/en/

Kontakty

Akio Minami

Oddělení firemní komunikace

Hitachi Metals, Ltd.

akio.minami.cq@hitachi-metals.com

Zdroj: Hitachi Metals, Ltd.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Japonsko-průmysl-Hitachi Metals

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.