Jiní studenti si žádají jiné výukové metody

Jak správně učit studenty generace tzv. Sněhových vloček, která se tolik liší od generací předcházejících? Právě tuto otázku si položili čeští a norští výzkumníci v rámci společného projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Zástupci Fakulty Managmentu Vysoké školy ekonomické v Praze a NTNU univerzity v Norském Trondheimu zkoumali vysokoškolské studenty z obou zemí. Cílem bylo nalézt takové přístupy a styly výuky, které budou pro studenty atraktivní.

Sněhové vločky je termín pro studenty narozené mezi lety 1995 až 2010. Výsledky projektu ukazují, že jde o generaci, která má ve výuce odlišné limity a požadavky než generace předchozí.

Současní studenti jsou kreativní a podnikaví, avšak mají problém udržet pozornost. Mají sníženou schopnost kritického myšlení, jsou hypersenzitivní a ve výuce vyžadují varování před potenciálně nevhodným obsahem.

Vyrostli s „telefonem v ruce“ a možná proto reportují potřebu být neustále on-line. Pokud při výuce nemohou používat mobilní telefony, snižuje se jejich schopnost vnímat přednášejícího. Mnohem lépe se současní studenti učí pozorováním a praxí.

Podrobné výsledky projektu a rozšířená verze této tiskové zprávy jsou k nalezení na webových stránkách Fakulty managementu VŠE: https://fm.vse.cz/informace-o-fakulte/projekty/vyuka-generace-snehovych-vlocek-nove-metody-a-vyzvy/

Kontakt:

Manažer komunikace projektu

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

e-mail: jan.zavodny@vse.cz

Klíčová slova ČR-Norsko-školy-společnost-vysoké-VŠE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.