V Olomouckém kraji se předávala ocenění za třídění starého elektra

Vysloužilé elektrospotřebiče v Olomouckém kraji nejlépe třídí obyvatelé Bystrovan, Jeseníku, Mikulovic, Pavlovic u Kojetína, Rudy nad Moravou a Zábřehu.

Jde se o vítěze jednotlivých kategorií v tradičních soutěžích O keramické sluchátko a O Elektrooskara, které každoročně oceňují obce z regionu ve třídění elektroodpadu.

Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo dnes v prostorách zámku Náměšť na Hané na Olomoucku.

V soutěži O keramické sluchátko uspěla v kategorii do 2 000 obyvatel obec Bystrovany, kde v uplynulém roce v přepočtu na jednoho obyvatele odevzdali takřka 19 kg vysloužilého elektra, v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel zvítězila obec Ruda nad Moravou a v kategorii obcí s rozšířenou působností loňské prvenství opět obhájilo město Zábřeh. V tomto klání, které vyhlašuje nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem už počtrnácté v historii, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. Těch lidé v kraji za rok 2021 vytřídili 1317 tun, což činí v průměru 2,1 kg na obyvatele a řadí tak Olomoucký kraj na deváté místo ve sběru elektrozařízení v celorepublikovém srovnání.

Souběžně byly také dnes vyhlášeny ceny O Elektrooskara, kterými jsou oceňovány obce za třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Soutěž pořádá kolektivní systém ELEKTROWIN s podporou Olomouckého kraje již podeváté. V Olomouckém kraji bylo v roce 2021 prostřednictvím sběrné sítě ELEKTROWIN sebráno celkem 2 642 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což představuje 5 % z celkového množství zpětně odebraných elektrozařízení v celé České republice. Každý obyvatel tak v průměru odevzdal 4,2 kg spotřebičů.

Soutěž letos proběhla ve třech velikostních kategoriích, jediným kritériem byl největší procentní nárůst množství vysloužilého elektra v meziročním srovnání - mezi obcemi do 2 500 obyvatel se mohou nejvyšším nárůstem výtěžností pochlubit Pavlovice u Kojetína, v kategorii do 10 000 obyvatel zvítězily Mikulovice a v kategorii nad 10 000 obyvatel pak vyhrál Jeseník.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Grass

Eufour PR, s.r.o.

koordinátor akce

grass@eu4.cz

Klíčová slova ČR-služby-společnost-ekologie-příroda-odpady

Oblast
Olomoucký (ol)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.